Kolej Dato' Onn

 Pertama Dalam Semua

Majlis Felo

Muhammad
Zamri
Maddimunri

felo kolej kediaman

Sarjana Sains Sosial (Sains Politik), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Muhammad Amirul
Nor Faizal

Ketua felo dan felo kerohanian dan pembangunan sivik

Sarjana Falsafah, (Dakwah dan Kepimpinan), Fakulti Pengajian Islam

Shafiq Haikal
Roslan

felo kepimpinan, latihan dan sukarelawan

Pegawai Tadbir Pusat Jaringan Industri dan Komuniti (I-Kom) Universiti Kebangsaan Malaysia

Noraida
Aziz

felo hela
dan siswi

Sarjana Sains Sosial      (Antropologi dan Sosiologi),   Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Hafifah
AB Hamid

felo Felo Kebajikan, Keselamatan dan Prasarana

Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik, Elektronik & Sistem),  Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Noor Izatul Amira Mohd Safian

felo kebudayaan

Sarjana Sains Sosial      (Antropologi dan Sosiologi),   Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Muhammad Irfan Waqiuddin Hasanudin

felo pentadbiran

Sarjana Falsafah (Kesusasteraan Melayu), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Muhammad Nur Adib
Abd Razak

felo sukan
dan rekreasi

Penolong Pendaftar, Pejabat Timbalan Naib Canselor, Universiti Kebangsaan Malaysia

Syahidrul Ashraff
Zamri

felo media

Penolong Pendaftar, Pusat Hal Ehwal Pelajar, Universiti Kebangsaan Malaysia