Pertandingan Inovasi PdP dalam kNovasi 2023​

JADUAL BICARA TUNTAS PERTANDINGAN INOVASI

Bersama membentuk masa depan dalam Pengajaran dan Pembelajaran melalui Pertandingan Inovasi P&P UKM​

Marilah kita terokai idea-idea baharu untuk masa depan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam semua sektor pendidikan di Malaysia.

Penyertaan pertandingan ini terbuka kepada semua ahli akademik dan pelajar institusi pengajian tinggi, guru dan pelajar sekolah, serta pihak industri, merangkumi

semua yang berminat mencipta penyelesaian dan melakukan penambahbaikan dalam P&P. Semua inovasi akan diadili oleh juri profesional yang terdiri daripada ahli

akademik dan pihak industri serta awam Pemenang-pemenang dalam setiap kategori akan membawa pulang pingat, wang tunai dan sijil penyertaan.

Penyertaan kNovasi 2023 ini terbuka kepada ANDA yang mempunyai idea-idea kreatif, inovatif dan unik. 

Bersama kita mencipta masa depan dan mengilham harapan.

Tarikh akhir penghantaran abstrak adalah : 7 JULAI 2023

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

Pertandingan inovasi pengajaran dan pembelajaran kNovasi 2023 terdiri daripada dua kategori iaitu kategori am dan kategori pelajar.

1. Kategori am terbuka kepada semua ahli akademik di Institut Pengajian Tinggi dan tenaga pengajar di sektor pendidikan.

Pertandingan kategori am akan dibahagikan kepada tiga (3) subtema:

a) Kurikulum Program Pengajian Inovatif 

b) Pembelajaran Transformatif

c) Pengalaman Pembelajaran Imersif

d) Pentaksiran Alternatif

2. Kategori pelajar terbuka kepada semua pelajar sekolah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi (dengan pembuktian kad pelajar).

*Hanya pembentang yang perlu mendaftarkan nama manakala ahli lain dalam kumpulan akan turut serta sebagai peserta biasa.

KAEDAH PENGHANTARAN ABSTRAK

 1. Penyertaan Pertandingan Inovasi P&P boleh dibuat dengan menghantar abstrak
  dalam aplikasi kNovasi2023.
 2. Kedua-dua penggunaan Bahasa Melayu atau Inggeris adalah dibenarkan.
 3. Had jumlah perkataan dalam abstrak adalah 200 patah perkataan.
 4. Tarikh penghantaran akhir abstrak adalah 17 JULAI 2023 jam 11:59 malam.
 5. Status penerimaan abstrak anda akan dimaklumkan melalui emel.
 6. Abstrak tidak boleh diubah (nama pengarang, tajuk dan kandungan) selepas
  tarikh akhir untuk penyerahan abstrak.
 7. Jika abstrak anda berjaya dipilih, pendaftaran dan bayaran perlu dibuat sebelum
  15 OGOS 2023 untuk memastikan penyertaan anda diterima.

KAEDAH PENYEDIAAN PEMBENTANGAN DAN PENGHANTARAN VIDEO

 • Anda perlu menyediakan satu klip video pembentangan selama tiga (3) minit.
 • Kandungan video haruslah merangkumi:
 1. Pengenalan kepada inovasi pengajaran dan pembelajaran.
 2. Justifikasi inovasi.
 3. Implementasi inovasi.
 4. Maklum balas dan usaha penambahbaikan.
 5. Impak dan Pengiktirafan (jika ada).
 • Anda dikehendaki untuk menghantar klip video tersebut kepada jawatankuasa melalui aplikasi kNovasi2022 dengan pautan google drive sebelum TBA jam 11:59 malam.
 • Anda boleh menghubungi knovasi2022@gmail.com jika tidak menerima emel pengesahan dari JK Pertandingan Inovasi kNovasi 2023.

PENILAIAN INOVASI P&P

 • Setiap kategori pertandingan akan dinilai oleh:

  • Juri pakar akademik
  • Juri pakar dari bidang Industri
  • Juri awam

  Penilaian akan dibuat melalui dua proses berikut:

  1. Penilaian klip video dalam talian oleh juri awam:

  a. Kami akan memberi panduan untuk anda memuatnaik video anda ke Instagram untuk penjurian awam. Sesiapa sahaja boleh memberi "Like" jika mereka suka video anda. Bilangan "Like" akan mejadi sebahagian dari markah akhir pertandingan

  b. Sila war-warkan kepada rakan-rakan anda (juri awam) untuk menilai hasil inovasi pengajaran-pembelajaran anda.

  c. Markah akan diberikan berdasarkan undian “likes” klip video dari juri awam di Instagram Bicara Tuntas kNovasi 2022 dalam tempoh seminggu dan ditutup pada TBA jam 11:59 malam.

   

  2. Penilaian klip video dalam talian oleh juri pakar akademik dan juri pakar dari bidang industri:

  a. Pembentangan klip video dan sesi soal jawab akan berlangsung pada TBA. Klip video tiga (3) minit tersebut akan ditayangkan untuk penilaian juri diikuti dengan sesi soal jawab selama 10 minit. Setiap pembentangan diumpukkan 15 minit bagi setiap slot (tiga minit pembentangan video, 10 minit soal jawab dan 2 minit tempoh tangguh/grace period).

  b. Kriteria Penjurian merangkumi:

  • Keaslian dan kreativiti inovasi
  • Praktikal
  • Usaha penambahbaikan kualiti
  • Impak dan Pengiktirafan
  • Nilai komersial (jika berkenaan).

  Komunikasi peserta dan pembentang boleh dilakukan melalui emel pembentang yang terdapat dalam aplikasi kNovasi2023 dan pelantar dalam talian yang disediakan.

PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI

 • Pemenang akan diumumkan pada 7hb September 2023.

  Hadiah pemenang bagi kategori am Pertandingan Inovasi (mengikut TIGA sub-tema) adalah seperti di bawah:

  • Tempat Pertama (x3): Hadiah wang tunai berjumlah RM1000.00, pingat emas, dan e-sijil pemenang.
  • Tempat Kedua (x3): Hadiah wang tunai berjumlah RM700.00, pingat emas, dan e-sijil pemenang.
  • Tempat Ketiga (x3): Hadiah wang tunai berjumlah RM500.00, pingat emas, dan e-sijil pemenang.
  • Tempat Keempat (x3): Hadiah wang tunai berjumlah RM400.00, pingat emas, dan e-sijil pemenang.
  • Tempat Kelima (x3): Hadiah wang tunai berjumlah RM300.00, pingat emas, dan e-sijil pemenang.

  Hadiah pemenang bagi kategori pelajar Pertandingan Inovasi adalah seperti di bawah:

  • Tempat Pertama (x1): Hadiah wang tunai berjumlah RM1000.00, pingat emas, dan e-sijil pemenang.
  • Tempat Kedua (x1): Hadiah wang tunai berjumlah RM700.00, pingat emas, dan e-sijil pemenang.
  • Tempat Ketiga (x1): Hadiah wang tunai berjumlah RM500.00, pingat emas, dan e-sijil pemenang.

SESI RAPTAI BERSAMA PEMBENTANG

 • Semua pembentang akan dijemput ke sesi raptai seminggu sebelum kNovasi 2023 untuk menyemak kebolehcapaian Internet di lokasi yang sama pembentangan akan dilakukan. Diingatkan bahawa lokasi sesi raptai MESTILAH sama dengan lokasi pembentangan pada hari persidangan. 

  Sila ambil perhatian bahawa pembentangan akan menggunakan platform Webex. Semua pembentang akan diberikan manual untuk memasang aplikasi Webex sebelum kNovasi 2023.

TERMA DAN SYARAT

 • Setiap pendaftaran penyertaan akan menerima e-sijil penyertaan. Perserta boleh menyemak jadual pembentangan masing-masing paling lewat seminggu sebelum kNovasi 2022.

  • Pembentang mesti mendaftar sebelum 15 OGOS 2023.
  • Kegagalan untuk mendaftar boleh menyebabkan penyertaan dikeluarkan daripada program kNovasi 2023 dan jika bayaran telah dibayar ia tidak akan dikembalikan.
  • Penganjur kNovasi 2023 berhak untuk memperuntukkan penyertaan yang diterima ke dalam sesi yang difikirkan sesuai mengikut objektif keseluruhan program.
  • Keputusan penganjur kNovasi 2023 adalah muktamad.

Hubungi  I   Misi & Visi  I  UKM  I  Dokumen 

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Hakcipta © 2023 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.

ms_MYMalay