KOLEJ TUN SYED NASIR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

VISI & MISI

VISI

Kolej Tun Syed Nasir bertekad untuk menjadi sebuah kolej kediaman terulung dalam membentuk pelajar yang beriman, berilmu, bermutu, berwawasan dan mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi.

MISI

Bertekad memberi perkhidmatan yang cekap, amanah dan proaktif serta menjadi sebuah kolej kediaman yang terkehadapan selaras dengan visi dan misi Universiti.

MATLAMAT

  • Menyediakan penempatan yang selesa dan kondusif termasuk mengurus kebajikan dan keselamatan pelajar dengan cekap.
  • Menyedia dan menambahbaik kemudahan serta perkhidmatan secara efisyen dan berterusan.
  • Menggalakkan pelajar mengikuti program yang dianjurkan untuk memastikan pembangunan sahsiah dan kemahiran insaniah (softskill) mereka.
  • Memastikan pelajar mendapat kepuasan yang optima terhadap perkhidmatan, kemudahan dan program yang disediakan.
  • Membudayakan khidmat masyarakat dan penyelidikan di samping memelihara kecemerlangan akademik penghuninya untuk seiring dalam memenuhi peranan university penyelidikan.

MOTO

Ilmu dan Amal

LOGO KTSN