Fungsi, Dasar Kualiti dan Objektif

FUNGSI

Bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan penasihatan undang-undang, pengurusan tatatertib, pengurusan integriti, litigasi dan penyediaan serta semakan dokumen perundangan.

 

DASAR KUALITI

Dasar Kualiti PPUU ialah untuk memberi khidmat nasihat undang-undang dan mengurus hal ehwal perundangan Universiti secara berkualiti selaras dengan undang-undang dan peraturan yang terpakai.

 

OBJEKTIF

  1. Memberi khidmat nasihat undang-undang untuk menjaga kepentingan dan reputasi Universiti;
  1. Mengurus kes berkaitan dengan tindakan disiplin kakitangan dan rayuan tatatertib kakitangan/pelajar;
  1. Mengurus kes litigasi dan tuntutan gantirugi yang melibatkan Universiti;
  1. Mendraf, menggubal, menyemak dan meminda dokumen kerjasama serta dokumen undang-undang;
  1. Mengambil tindakan ke atas semua aduan, salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan, pematuhan integriti dan etika organisasi.