Moto, Wawasan dan Misi

MOTO

Celik Undang-Undang Ke Arah Insan Berhemah

 

WAWASAN

Menjadi entiti yang menyediakan perkhidmatan perundangan yang berintegriti dan efisyen.

 

MISI

Menyediakan perkhidmatan perundangan yang berorientasikan pelanggan melalui pematuhan undang-undang dan peraturan bagi menjamin keadilan dan kesaksamaan.