Pusat Perumahan Pelajar | Student Housing Centre

PENGENALAN

MISI DAN VISI

MISI

Merancang dan menyelaras penginapan yang sesuai serta memberi kemudahan perkhidmatan bagi meningkatkan imej jabatan.

VISI

Bertekad untuk menyediakan perkhidmatan penginapan dan kemudahan yang kondusif.

DASAR KUALITI

Bertekad untuk menyediakan pengurusan perkhidmatan pelajar yang berkualiti bagi memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan melalui penambahbaikan sistem pengurusan kualiti yang berterusan

FUNGSI PPP

Mengurus dan menyelenggara fasiliti asas kolej kediaman yang melibatkan kerja-kerja operasi teknikal dan menyediakan penginapan kondusif untuk pelajar. PPP bertindak sebagai penyelaras permohonan penginapan mahasiswa/I di kolej-kolej kediaman.