PUSAT PERUMAHAN PELAJAR (STUDENT HOUSING CENTRE)

+603 8921 4367

Pusat Perumahan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (PPP UKM) memainkan peranan penting dalam memastikan keselesaan dan kesesuaian penginapan bagi pelajar-pelajarnya. Ditubuhkan pada tahun 1978, PPP UKM telah mengalami evolusi dari Bahagian Perumahan dan Perkhidmatan Pelajar menjadi sebuah pusat yang berdedikasi dalam menyediakan penginapan yang berkualiti tinggi dan fasiliti-fasiliti sokongan untuk pelajar.

Ditubuhkan pada tahun 1978 dan dikenali sebagai Bahagian Perumahan dan Perkhidmatan Pelajar dan kini dikenali sebagai Pusat Perumahan Pelajar UKM. Selaras dengan hala tuju UKM, PPP merupakan penyelaras pengurusan penginapan dan kemudahan fasiliti kepada 12 kolej kediaman UKM yang boleh menampung kapasiti seramai 13,000 pelajar daripada keseluruhan 30,000 pelajar UKM termasuk pelajar diluar kampus. Dengan visi yang sejajar dengan aspirasi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), PPP UKM berusaha untuk menyediakan penginapan yang tidak hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebuah lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pembangunan sosial pelajar. Dalam usaha ini, PPP UKM telah merancang dan melaksanakan pelbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti penginapan dan fasiliti yang disediakan. Ini termasuk pembaharuan infrastruktur, penambahbaikan keselamatan, serta pengintegrasian teknologi dalam pengurusan penginapan.

Sebagai penyelaras pengurusan penginapan untuk 12 kolej kediaman yang boleh menampung sebanyak 13,000 pelajar, PPP UKM memainkan peranan kritikal dalam mengatur pengalokasian ruang yang efisien dan adil. Dengan populasi pelajar UKM yang mencapai kira-kira 30,000 orang, termasuk mereka yang tinggal di luar kampus, tugas PPP UKM menjadi lebih mencabar. Maka, pendekatan yang holistik dan strategik diperlukan untuk menangani isu kapasiti dan keberkesanan pengurusan fasiliti. Selain itu, PPP UKM juga berusaha untuk memastikan bahawa penginapan-penginapan ini adalah tidak hanya kondusif untuk belajar, tetapi juga mempromosikan interaksi sosial dan perkembangan komuniti. Ini dilakukan melalui penyediaan fasiliti umum, program-program kebudayaan, serta aktiviti-aktiviti yang mendorong pembelajaran di luar bilik darjah. Dengan pendekatan yang seimbang antara keperluan praktikal dan aspirasi pendidikan, PPP UKM terus berusaha untuk menjadi lebih dari sekadar penyedia penginapan – menjadi rakan dalam perjalanan pendidikan pelajar di UKM.