PUSAT PERUMAHAN PELAJAR (STUDENT HOUSING CENTRE)

+603 8921 4367

PUSAT PERUMAHAN PELAJAR | WE DO AWESOME

Pusat Perumahan Pelajar merupakan pusat yang beperanan dalam menyediakan penginapan kepada pelajar di kolej kediaman serta pusat latihan dan kemudahan PPP UKM. Selaras dengan hala tuju UKM, PPP merupakan penyelaras kepada 12 kolej kediaman UKM yang boleh menampung kapasiti seramai 13,000 pelajar daripada keseluruhan 30,000 pelajar UKM. Oleh yang demikian, perancangan pelan strategik PPP UKM dirangka dengan terperinci bagi memastikan matlamat penyediaan penginapan yang kondusif dapat direalisasikan sekaligus meningkatkan jumlah pelajar yang tinggal di kolej kediaman.

AKTIVITI TERKINI

PUSAT LATIHAN & KEMUDAHAN PPP

PUSAT LATIHAN DAN KEMUDAHAN PPP

BERANANG

PUSAT LATIHAN DAN KEMUDAHAN PPP

TELUK INTAN

PUSAT LATIHAN DAN KEMUDAHAN PPP

TANJUNG KARANG

PERUMAHAN LUAR KAMPUS