Pusat Perumahan Pelajar | Universiti Kebangsaan Malaysia

MEMO- PEMAKLUMAN MENGENAI PENGESAHAN PENGINAPAN PELAJAR SENIOR DAN RAYUAN PENGINAPAN KOLEJ KEDIAMAN SESI AKADEMIK 2021/2022