PERKHIDMATAN

PELAJAR DAN KAKITANGAN UKM

Bil

Kategori

Kemudahan Pinjaman / Had Pinjaman/ Masa

Koleksi Am

Koleksi Tanda Merah (TM)

1.

Pelajar Prasiswazah

7 buah/ 14 hari

1 buah/ 3 hari

2.

Pelajar Pascasiswazah

20 buah/ 40 hari

1 buah/ 7 hari

3.

Ahli Akademik (termasuk Ahli Akademik Kontrak)

25 buah/ 60 hari

1 buah/ 14 hari

4.

Ahli Akademik/ Tutor/ Felo (Sambilan/ Pelawat)

10 buah/ 30 hari

1 buah/ 14 hari

5.

Pegawai Universiti

25 buah/ 60 hari

1 buah/ 14 hari

6.

Kakitangan Sokongan

5 buah/ 14 hari

1 buah/ 14 hari

7.

Keahlian Kehormat – sumbangan RM6,000.00 (staf UKM) atau sumbangan RM10,000.00 (pihak luar) atau sumbangan 500 naskhah buku

25 buah/ 60 hari

1 buah/ 14 hari

8.

Permata Pintar

3 buah/ 14 hari

1 buah/ 3 hari

9.

Asasi Pintar

5 buah/14 hari

1 buah/ 3 hari

AHLI LUAR PERPUSTAKAAN UKM

Bil

Kategori

Kemudahan Pinjaman / Had Pinjaman/ Masa

Koleksi Am

Koleksi Tanda Merah (TM)

1.

Ahli Akademik/ Pelajar IPT Awam

2 buah/ 14 hari

Tidak ditawarkan

2.

Ahli Akademik/ Pelajar IPT Swasta

2 buah/ 14 hari

Tidak ditawarkan

3.

Pelajar Luar Negara

2 buah/ 14 hari

Tidak ditawarkan

4.

Kakitangan Kerajaan

2 buah/ 14 hari

Tidak ditawarkan

5.

Ahli Korporat Institusi (10 orang)

2 buah/ 14 hari

Tidak ditawarkan

6.

Orang Perseorangan

2 buah/ 14 hari

Tidak ditawarkan

7.

Pesara UKM

2 buah/ 14 hari

Tidak ditawarkan

8.

ALUMNI UKM

2 buah/ 14 hari

Tidak ditawarkan

9.

Ahli Keluarga Kakitangan UKM

2 buah/ 14 hari

Tidak ditawarkan

DENDA LEWAT MEMULANGKAN BUKU

Kadar denda bagi sebuah buku adalah seperti berikut:

 • Koleksi Am RM0.30 sebuah buku sehari
 • Koleksi Tanda Merah RM3.00 sebuah buku sehari

Denda yang dikira tidak termasuk hari cuti (perpustakaan ditutup)

DENDA MENGHILANGKAN BUKU

Denda akan dikenakan seperti berikut:

 • Menggantikan buku yang sama atau edisi terbaharu berserta wang proses RM100.00 ATAU mengganti buku yang sama subjek dan wang proses RM100.00 ATAU membayar harga buku berkenaan (harga semasa) dan wang proses RM100.00.
 • Denda lewat pemulangan buku (jika ada).

Keahlian Pelajar dan Kakitangan UKM

Bil

Kategori

Yuran Tahunan (RM) –Sepenuh Masa

RUJUKAN

PINJAMAN

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

4. 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

Pelajar Prasiswazah (Warganegara)

 

Pelajar Prasiswazah (Bukan Warganegara)

 

Pelajar Pascasiswazah (Sarjana & PhD) (Warganegara) termasuk dari Pusat Kembangan Pendidikan

 

 

Pelajar Pascasiswah (Sarjana & PhD) (Bukan Warganegara) termasuk dari Pusat Kembangan Pendidikan

 

 

Ahli Akademik (termasuk Ahli Akademik Kontrak)

 

Ahli Akademik/ Tutor/ Felo* (Sambilan/ Pelawat)

 

Pegawai Universiti

 

Kakitangan Sokongan

 

Permata Pintar

 

Asasi Pintar

PERCUMA

 

PERCUMA

 

PERCUMA

 

 

 

PERCUMA

 

 

 

PERCUMA

 

PERCUMA

 

PERCUMA

 

PERCUMA

 

PERCUMA

 

PERCUMA

 

50.00

 

70.00

 

150.00

75.00 (SEPARUH

MASA)

 

200.00

100.00 (SEPARUH

MASA)

 

50.00 – 70.00

 

75.00 – 200.00

 

PERCUMA

 

PERCUMA

 

PERCUMA

 

100.00

* Mesti sertakan surat pengesahan/ lantikan Universiti/ Jabatan

 

KEAHLIAN LUAR PERPUSTAKAAN

Bil.

Kategori

Yuran Tahunan (RM)

Kelayakan Keahlian Berbayar

Rujukan

Pinjaman

Kemudahan

1.

Ahli Akademik/ Pelajar IPT Awam/ Swasta* (Ahli PERPUN)

 

Keahlian Rujukan

Percuma

X

X

Keahlian Pinjaman

RM100.00

2.

Ahli Akademik/ Pelajar IPT/ Swasta * (bukan Ahli PERPUN)

 

Keahlian Rujukan

RM100.00

X

Keahlian Pinjaman

RM200.00

3.

Pelajar Luar Negara*

 

Keahlian Rujukan

RM200.00

X

Keahlian Pinjaman

RM400.00

4.

Kakitangan Kerajaan*

 

Keahlian Rujukan

Percuma

X

X

Keahlian Pinjaman

RM100.00

5.

Ahli Korporat Institusi (10 orang)

 

Keahlian Rujukan

RM2,000.00

X

Keahlian Pinjaman

RM4,000.00

6.

Pesara UKM

 

Keahlian Rujukan & Pinjaman

Percuma

X

7.

Keahlian Kehormat – Sumbangan RM6,000.00 (staf UKM) atau sumbangan RM10,000.00 (pihak luar) atau sumbangan 500 naskah buku

 

Keahlian Rujukan & Pinjaman

Percuma

8.

Alumni UKM

 

Keahlian Rujukan

Percuma

X

X

Keahlian Pinjaman

RM100.00

9.

Orang Perseorangan

 

Keahlian Rujukan

RM200.00

X

Keahlian Pinjaman

RM400.00

10.

Ahli Keluarga Kakitangan UKM

 

Keahlian Rujukan

Percuma

X

X

Keahlian Pinjaman

RM10.00

11.

Ahli Harian

 

Keahlian Rujukan

RM20.00

X

Keahlian Pinjaman

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

12.

Pelajar Sekolah Menengah

 

Keahlian Rujukan

Membawa surat kebenaran daripada pihak sekolah

X

X

Keahlian Pinjaman

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

*Sila bawa kad matrik/surat pengesahan/pengenalan diri daripada perpustakaan/jabatan/institusi masing-masing.

PENDAFTARAN KEAHLIAN

 1. Urusan pendaftaran boleh dibuat di Pejabat Am, Unit Perkhidmatan Pelanggan pada waktu pejabat.
 2. Pemohon diminta mengisi borang permohonan dan sertakan sekeping gambar berukuran passport.
 3. Pemohon juga diminta membawa surat pengesahan dari institusi masing-masing semasa membuat pendaftaran.
 4. Semua keahlian tidak boleh ditukar milik dan hanya sah dalam tempoh setahun.
 5. Kehilangan kad keahlian hendaklah dilaporkan ke Pejabat Am, Unit Perkhidmatan Pelanggan. Kad baharu akan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) hari dengan bayaran RM10.00
 • Perkhidmatan ini diberikan kepada kakitangan akademik/ ikhtisas/ pentadbiran, pelajar pascasiswazah dan prasiswazah tahun akhir.
 • Melalui perkhidmatan ini, pemohon boleh meminjam bahan asal atau memperoleh bahan salinan yang tidak terdapat di perpustakaan.
 • Permohonan dibuat melalui sistem iQuest yang dapat diakses melalui laman web perpustakaan atau menerusi alamat http://www.iquest.net.my.
 • Permohonan akan dihantar ke institusi dalam atau luar negara.

 

CAJ PERKHIDMATAN:

 • Percuma bagi artikel dan buku dari perpustakaan dalam negara.
 • Bagi bahan British Library:

Ahli Akademik:

Item

Caj

Artikel

·     Percuma bagi 5 artikel pertama setiap tahun

·     RM10.00 bagi setiap artikel berikutnya

Buku

·     RM20.00 bagi setiap buku

Pascasiswazah dan pelajar prasiswazah tahun akhir:

Item

Caj

Artikel

·         Percuma bagi 3 artikel pertama setiap tahun

·         RM10.00 bagi setiap artikel berikutnya

Buku

·         RM20.00 bagi setiap buku

 • Bagi bahan lain-lain perpustakaan, caj perkhidmatan akan ditanggung oleh pelanggan seperti yang ditetapkan oleh perpustakaan yang memberi pinjaman.
 • Perkhidmatan Pakej Maklumat merupakan permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai sesuatu bidang/ tajuk daripada pelbagai sumber maklumat sama ada bercetak, media atau elektronik. Maklumat yang diperoleh adalah dalam bentuk teks penuh, abstrak atau indeks.
 • Perkhidmatan pencarian maklumat ini diberi secara percuma kepada ahli akademik UKM, pegawai pengurusan UKM dan juga pelajar pascasiswazah UKM.
 • Borang Perkhidmatan Pakej Maklumat 

Kursus Kemahiran Maklumat adalah program perkhidmatan bimbingan dan pendidikan kepada pelanggan perpustakaan. Matlamat utama adalah untuk membina kemahiran mengakses pelbagai bahan dan sumber maklumat secara berkesan serta membimbing pelanggan supaya mampu mengguna bahan dan perkhidmatan Perpustakaan dengan cekap, berkesan dan berdikari. Kursus ini diadakan secara berterusan dan kursus yang ditawarkan adalah;

 • Penyelidikan Perpustakaan
 • Endnote (Perisian khusus untuk rujukan bibliografi)
 • Mendeley (Perisian khusus untuk rujukan bibliografi)
 • Kemahiran maklumat Koleksi Islam
 • Kemahiran maklumat Koleksi Dokumen

Klik Borang Pendaftaran Kursus Kemahiran Maklumat untuk pendaftaran

Tutorial juga boleh diakses dan dimuat turun melalui TEMAN

Kursus ditawarkan kepada semua pelajar dan kakitangan UKM. Pertanyaan dan permohonan, sila hubungi:-

 • 03-89213446 / 5575/5818/4732 (Tun Seri Lanang Library)
 • 03-89216391 (Law Library)
 • 03-9145 5336 (PPUKM Library)
 • 03-92897098 (Dr. Abdul Latif Library)

APA YANG KAMI LAKUKAN

MENYOKONG KEPERLUAN PENYELIDIKAN ANDA

Perkhidmatan kami

Hubungi Kami

Perpustakaan Tun Seri Lanang,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan,Malaysia
603-89213446 / 019-2045652 (Telegram/Whatsapp)
603-89256067 (FAKS)