Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sukan

Unit Fasiliti

Encik Mohd Farid Bin Dewan


Puan Asmahanim Mohamed Nasir


Encik Noor Azlan Mohamad Zakaria


Encik Basri Jamaluddin


Encik Shafrin Bin Omar


Encik Ahmad Sawal Dakair


Encik Muhammad Akmal Haqim Bin Sarbini


Encik Muhammad Yusrizal Bin Mohd Yusof


Encik Razelin Borhanuddin


Encik Mohd Affindy Sani


Encik Mohamad Sani Saidin


Encik Wan Mohamad Eizat Hanifah