Pernyataan Kualiti

VISI

Menjadi Pusat Kecemerlangan Sukan yang merancang dan menyediakan perkhidmatan sukan berkualiti dan sentiasa menambahbaik bagi menyokong Dasar Sukan Negara dan Dasar Pembangunan Sukan Institut Pengajian Tinggi.

MISI

Beriltizam untuk memberikan perkhidmatan dan kemudahan sukan bagi membentuk masyarakat yang cergas dan cerdas serta berupaya memperkembangkan potensi diri.

OBJEKTIF KUALITI

Memproses permohonan tempahan kemudahan dan pinjaman peralatan sukan:

  • Di kaunter: satu (1) hari dari tarikh terima permohonan
  • Selain di kaunter; tiga (3) hari dari tarikh terima permohonan

Menganjurkan sekurang-kurangnya

  • Satu (1) kejohanan sukan untuk kakitangan UKM dalam setahun
  • Satu (1) kejohanan sukan untuk pelajar UKM dalam setahun

Sekurang-kurangnya dua belas (12) atlet mewakili negara setahun