Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sukan

Unit Kampus Cawangan

Encik Mohd Airul Hafis Zulkifli


Encik Muhamad Khaidir Bin Ismail


Encik Mohd Hafizi Hamzah


Encik Mohamad Hizbullah Bin Abu Bakar


Encik Ahmad Zaini Bin Mohamad Afizzal