Dasar Keselamatan

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan sisimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *