Jawatankuasa Induk

JAWATANKUASA INDUK PERHIMPUNAN Kor SISPA PERINGKAT KEBANGSAAN

 

PENAUNG BERSAMA

 

Y.A.S Dato’ Sulaiman Bin Haji Keling

Ketua Pengarah

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)

Y.Bhg.

Ketua Pengarah

Jabatan Pengajian Tinggi (JPT)

 

YBhg. Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali

Naib Canselor

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

PENASIHAT BERSAMA

 

Y.A.S TPj.(PA) Hj. Selamat Bin Hj. Dahalan

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

 

Y. Bhg. PPj Bersekutu (PA) Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim

Komandan Kor SISPA

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Tn. Hj. Ibrahim Bin Ali

Pengarah,

Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Mahasiswa

Jabatan Pengajian Tinggi

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Y.S PPj.(PA) Roslan Bin Wahab

Pengarah Pengurusan Angkatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

 

YBhg PPj Bersekutu (PA) Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim

Komandan Kor SISPA

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

ASP Bersekutu (Polis) Musa Zainal Abidin

Timbalan Pendaftar
Jabatan Perkhidmatan Pelajar(JPPel)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

 

Ketua Penolong Pengarah Kanan

Bahagian Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar

Jabatan Pengajian Tinggi

 

TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

 

Lt. Kol (PA) Zainal Bin Yusof

Pengarah

Pertahanan Awam Wilayah Persekutuan

 

Lt. Kol. Bersekutu (PA) PM Dr. Roslee Rajikan

Timbalan Komandan Kor SISPA

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

 

AHLI JAWATANKUASA INDUK

 

Mej.(PA) Fazlisyah Bin Muslim

Bahagian Pengurusan Angkatan, IPPA

 

Mej. Bersekutu (PA) Mohd Azmi Kasim

 

Kapt. Bersekutu (PA) Heesyamuddin Khairuddin

 

Kapt. Bersekutu (PA) Mohamad Shahril Hussain

 

Kapt. Bersekutu (PA) Mohd Yazid Bin Sabtu

 

Kapt. Bersekutu (PA) Dr.Razinah Bt Shariff

 

Ajutan Kor SISPA IPTA / IPTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *