Kerajaan melalui Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) sedang dalam usaha penyediaan Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025 (RMKe-12) yang akan dibentangkan di Parlimen pada Ogos 2020. RMKe-12 merupakan fasa pertama bagi Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB) yang bermatlamat supaya rakyat Malaysia secara keseluruhannya mengecapi taraf hidup wajar atau ‘decent standard of living’ menjelang tahun 2030.

Kongsikan cadangan anda melalui laman web khas di alamat http://rmke12.mea.gov.my/engagement dan menggunakan hashtag #RMKe12 di media sosial. Cadangan boleh dikemukakan mulai 5 November 2019 sehingga 31 Disember 2019.


#SuaraBeliaDanProfessionalMuda
#RMKe12
#KemakmuranBersama
#MEAMalaysia

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *