Pusat Penyelidikan Bukit Fraser (PPBF), ALAF-UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia