Pusat Penyelidikan Bukit Fraser (PPBF), ALAF-UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

PENYELIDIK

DR. SHAMSUL KHAMIS

 •  
 •  shamsulk@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas

  • Taksonomi tumbuhan tinggi
  • Ekologi & Biologi Hutan
  • Botani

Dr Wan Mohd. Razi Idris

 •  
 •  razi@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas

  PENYELARAS GUNATANAH

  • penilaian impak alam sekitar
  • hakisan tanah

Prof. Madya Dr Zulfahmi Ali Rahman

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  PENYELARAS KIMIA DAN FIZIKAL

  • sifat mekanik tanah tepu & separa tepu,
  • penilaian geomorfologi dan
  • kegagalan cerun

Dr. Rosniza Aznie Che Ros

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  PENYELARAS PERSEKITARAN SOSIAL

  • Ekopelancongan
  • geografi penduduk dan sosial
  • perancangan bandar dan wilayah.

Prof. Dr. Raihan Taha

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • Kejuruteraan geoteknikal
  • kejuruteraan geosekitaran

Prof. Dr Shukor Md. Nor

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • ekologi vertebrata

Prof. Dr Norhayati Ahmad

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • biologi pemuliharaan
  • Herpetofauna

Prof. Madya Dr. Tukimat Lihan

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • penderiaan jauh sekitaran
  • sistem maklumat geografi GIS

Prof. Madya Dr. Ramlan Omar

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • mikropaleontologi marin(foraminifera, ostracoda dan calcareous nannofossils)
  • mikropaleontologi sekitaran (foraminifera dan ostracoda)

Prof. Madya Dr. Haja Maideen Kader Maideen

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • taksonomi tumbuhan rendah
  • kajian paku-pakis

Prof. Dr. Mohd Nizam Mohd Said

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • ekologi tumbuhan/ plant ecology

Prof. Madya Dr. Ng Yong Foo

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • ekologi & sistematik serangga

Prof. Dr. Aidil Bin Abdul Hamid

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • biokimia tumbuhan

Prof. Madya Dr. Zaini Sakawi

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  pengurusan alam sekitar,

  biogeografi, pengurusan sisa buangan.

Prof. Madya Wan Yaacob Bin Wan Ahmad

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Ekstrak tumbuhan (fitokimia)

Prof. Madya Dr. Salmah Yaakop

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Sistematik dan Genetik Serangga

  Ekologi

Dr. Raja Muhammad Zuha Bin Raja Kamal Bashah

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Forensik entomolgi

En. Hukil Sino

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Forensik persekitaran

Dr. Mohd. Bin Samsudin

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Sejarah dan warisan

Prof. Dr Mohd Talib Latif

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Kualiti udara

Dr. Mohd Shahrul Mohd Nadzir

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Kualiti udara

Puan Nurul ‘Ain Abdul Jalil

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Biojisim

  Pengurusan sisa pepejal

Prof. Madya Dr. Mohamad Shanudin Zakaria

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Teknologi maklumat

Prof. Dr. Badrul Munir Md. Zain

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Sistematik Molukel dan Primatologi

Dr. Nik Norhazrina Nik Mohd Kamil

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Briologi

  Sistematik tumbuhan

Dr. Johari Jalinas

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Ekologi kumbang

  Kulat

Dr. Azman Sulaiman

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Ekologi & sistematik serangga (Cicada sp. dan Phasmidae)

Dr. Farah Shafawati Mohd. Taib

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  Ornitologi dan Fisiologi Pemuliharaan

Dr. Nurul Wahida Othman

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • Fisiologi Serangga & Biologi Pemuliharaan

Dr. Izfa Riza Hazmi

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • Sistematik Serangga (Coleoptera)

Dr. Babul Airianah Othman

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • degradasi dinding sel tumbuhan
  • pengkomersilan kulat.

Dr. Mohd Shazrul Fazry Sa`Ariwijaya

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • mitosis dalam perkembangan biologi
  • pengkomersilan kulat.

Puan Hani Kartini Agustar

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • Parasitologi persekitaran

Prof. Madya Dr. Habibah Hj Jamil

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • Geokimia

Dr. Mohd. Hariri Arifin

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

  • Geofizik (Kerintangan) dan Mekanik Batuan
  • Perigi tiub

Mohd Afiq Aizat Bin Juhari

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

Dr. Azlan Abas

 •  
 •  
 • Bidang Tugas

Dr. Rozida Mohd Khalid

 •  
 •  
 • Bidang Tugas