Home
E-mail Print PDF

Kenyataan Tender

Bil. Tajuk Tender Taklimat Tapak Tarikh Tutup  Dokumen 
1 UKM/JPP/53/2011 : CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MENYIAPKAN, MENGUJILARI DAN MEMPEROLEHI PERAKUAN PC2 BAGI KERJA-KERJA PEMBINAAN RUMAH HIJAU (TRANSGENIK GREENHOUSE) DI INSTITUT BIOLOGI SISTEM (INBIOSIS), UKM, BANGI, SELANGOR. 21/09/2011 11/10/2011 IKLAN
2 UKM/JPP/56/2011 : MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT BERASASKAN KAYU UNTUK BANGUNAN BARU FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UKM, BANGI, SELANGOR. 20/09/2011 4/10/2011 IKLAN
3 UKM/JPP/8/2011 : CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAHGUNA SATU UNIT SISTEM PABX NORTEL MEREDIEN 1 (REMOTE SYSTEM) DI LINGKARAN 2 UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN BARU TERMASUK KERJA INFRASTRUKTUR DAN PENDAWAIAN TELEFON YANG BERKAITAN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR. 18/05/2011 7/06/2011 IKLAN
4 UKM/JPP/31/2011 : CADANGAN UBAHSUAI DAN NAIKTARAF DEWAN KULIAH 2 DAN RUANG LEGAR, UKM, KAMPUS KUALA LUMPUR. 5/05/2011 26/05/2011 IKLAN
5 UKM/JPP/24/2011 : KERJA PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK DI ZON A, ZON B, DAN ZON D, UKM, BANGI, SELANGOR. 29/03/2011 26/04/2011 IKLAN
6 UKM/JPP/23/2011 : KERJA MEMOTONG RUMPUT DI ZON C & D, UKM, BANGI, SELANGOR. 29/03/2011 26/04/2011 IKLAN
7 UKM/JPP/22/2011 : KERJA MEMOTONG RUMPUT DI ZON A & B, UKM, BANGI, SELANGOR. 29/03/2011 26/04/2011 IKLAN
8 UKM/JPP/21/2011 : KERJA-KERJA MEMBERSIH KAWASAN DI ZON D, UKM, BANGI, SELANGOR. 29/03/2011 19/04/2011 IKLAN
9 UKM/JPP/20/2011 : KERJA-KERJA MEMBERSIH KAWASAN DI ZON C, UKM, BANGI, SELANGOR. 29/03/2011 19/04/2011 IKLAN
10 UKM/JPP/19/2011 : KERJA-KERJA MEMBERSIH KAWASAN DI ZON B, UKM, BANGI, SELANGOR. 29/03/2011 19/04/2011 IKLAN
11 UKM/JPP/18/2011 : KERJA-KERJA MEMBERSIH KAWASAN DI ZON A, UKM, BANGI, SELANGOR. 29/03/2011 19/04/2011 IKLAN
12 UKM/JPP/17/2011 : TENDER PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENYUSUN, DAN MENYENGGARA) BLOK PANGSARAMA, PANGSASISWI KOLEJ BURHANUDDIN HELMI, KOLEJ IBRAHIM YAAKOB, KOLEJ RAHIM KAJAI SERTA KOLEJ ANTARABANGSA IBU ZAIN, KAMPUS BANGI. 24/02/2011 10/03/2011 IKLAN

13

UKM/JPP/16/2011 : TENDER PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENYUSUN, DAN MENYENGGARA) BLOK PANGSARAMA, PANGSASISWI KOLEJ AMINUDDIN BAKI DAN KOLEJ UNGKU OMAR, KAMPUS BANGI SERTA BLOK ASRAMA KOLEJ TUN SYED NASIR, KAMPUS KUALA LUMPUR. 24/02/2011 10/03/2011 IKLAN
14 UKM/JPP/14/2011 : KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN MENGECAT BILIK-BILIK BLOK PANGSASISWA K14Q, K14R, K14S, K14T, K14U, K14V, K14W, K14X, DAN PANGSARAMA K15A, K15B, DAN K15C KOLEJ IBRAHIM YAAKOB, UKM, BANGI. 24/02/2011 10/03/2011 IKLAN
15 UKM/JPP/13/2011 : KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN MENGECAT BILIK-BILIK BLOK PANGSASISWA K8A, K8B,K8C, K8D, K8N, K8P, K8Q, K8R DAN PANGSARAMA K9A, K9B, DAN K9C KOLEJ UNGKU OMAR, UKM, BANGI. 24/02/2011 10/03/2011 IKLAN
16 UKM/JPP/12/2011 : KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN MENGECAT BILIK-BILIK BLOK PANGSASISWA K6G, K6H, K6J, K6K, K6L, K6M, K4A, K4B, DAN PANGSARAMA K6P, K6Q, K6R, SERTA RUMAH KELAMIN BLOK K6N KOLEJ AMINUDDIN BAKI, UKM, BANGI. 24/02/2011 10/03/2011 IKLAN
17 UKM/JPP/7/2011 : CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN PENGUBAHSUAIAN PEJABAT KEDEKANAN DI ARAS BAWAH DAN ARAS 1 BLOK A SERTA PENGUBAHSUAIAN BILIK MESYUARAT UTAMA DI ARAS 2 BLOK H UNTUK FAKULTI SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (FSKB) UKM, KAMPUS KUALA LUMPUR. 26/01/2011 24/02/2011 Iklan 7/2011
18 UKM/JPP/30/2010 : MEREKABENTUK, MEMBUAT, MEMBEKAL DAN MEMASANG PERABOT DI BANGUNAN BARU PENTADBIRAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UKM, BANGI, SELANGOR. 4/01/2011 25/01/2011 Iklan 30/2010
Last Updated ( Wednesday, 21 September 2011 12:09 )