Jabatan Pembangunan Prasarana UKM

 Mesra Pelanggan

Khidmat Nasihat Kejuruteraan

JPP mempunyai sumber kepakaran di bidang kejuruteraan dan bersedia untuk memberikan khidmat nasihat dan perundingan sekiranya diperlukan oleh pelanggan.