Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff Mohamad

Emel: pakteh48@yahoo.com Telefon: (+603) 89213110

Jawatan Semasa: Felo Penyelidik

Pengkhususan: Botani & Biologi Pemuliharaan

Biografi:

Kelayakan

Bidang Penyelidikan
BIOLOGICAL SCIENCES - Botany - Plant taxonomy. BIOLOGICAL SCIENCES - Biodiversity and Conservation - Ecosystem diversity. BIOLOGICAL SCIENCES - Botany. BIOLOGICAL SCIENCES - Biodiversity and Conservation - Species diversity. BIOLOGICAL SCIENCES - Ecology - Mangrove ecology.

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar

Translate »