Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Program Siswazah

3 Program Siswazah yang ditawarkan:

 • Doktor Falsafah
 • Sarjana Sains
 • Sarjana Sastera

Bidang pengkhususan:

 • Warisan budaya
 • Warisan biologi
 • Warisan geologi
 • Kesihatan persekitaran

Kelayakan kemasukan:

Sarjana:

 • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dalam bidang berkaitan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan PNGK >2.75 atau universiti lain yang diiktiraf oleh Senat UKM

ATAU

 • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dalam bidang yang berkaitan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan PNGK <2.75 atau universiti lain yang diiktiraf oleh Senat dengan sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam bidang berkaitan

Doktor Falsafah:

 • Sarjana dalam bidang berkaitan dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau universiti lain yang diiktiraf oleh Senat

ATAU

 • Sedang mengikuti program sarjana dalam bidang berkaitan di UKM dan diluluskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Siswazah untuk menukar status kepada program Doktor Falsafah dengan kelulusan Senat UKM

Keperluan Bahasa:

 • Semua pelajar antarabangsa perlu menunjukkan bukti TOEFL berasaskan kertas dengan skor minimum 550 atau berasaskan internet TOEFL dengan skor minimum 95 atau IELTS dengan band minimum 6.0

Untuk maklumat lanjut sila layari: http://www.ukm.my/lestari/ms/pascasiswazah/

Translate »