Pusat Penyelidikan Geotaman (PPG)

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Integriti Alam Sekitar

Peningkatan pembangunan, kenderaan, taraf hidup dan bilangan penduduk serta aktiviti telah  menyumbang kepada kemerosotan kualiti alam sekitar.

Memantau kualiti alam sekitar dan kehidupan masyarakat melalui penyelidikan:

  • Pengurusan sisa, kualiti air, sumber air bawah tanah dan kualiti udara merupakan subjek sekitaran yang perlu ditangani segera.

  • Kesan perubahan sekitaran kepada masyarakat dan sumber tabii langkawi.

Mencadangkan plan pemulihan bagi memastikan Langkawi menjadi pulau lestari dan model pembangunan lestari.

 

Translate »