Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Warisan Budaya dan Kelestarian Sosial

Langkawi adalah tempat terbaik untuk mengkaji pembangunan sosio-ekonomi yang berlaku dalam satu kawasan yang kecil dengan sumber yang terhad dalam masyarakat kepulauan.

Masyarakat yang kaya dengan legenda dan cerita-cerita rakyat.

Banyak maklumat berkenaan sejarah awal tanah melayu yang mempunyai hubungan ekonomi, budaya dan politik dengan kerajaan-kerajaan kuno.

Kegiatan ekonomi tradisionaln masih diamalkan walaupun sebahagian menjalankan aktiviti berkait pelancongan.

PPL juga menumpukan kepada kajian keseimbangan di antara keperluan sumber untuk pembangunan dan pemeliharaan sumber warisan tabii.

Translate »