Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Felo Bersekutu & Felo Kehormat

FELO BERSEKUTU 

Terma Rujukan Felo Bersekutu:

 • Memberikan nasihat dalam perancangan strategik pengurusan penyelidikan di LESTARI UKM
 • Menyertai projek-projek penyelidikan dan pembangunan dalam bidang tujahan di  LESTARI UKM melalui kepakaran felo bersekutu.
 • Menerbitkan hasil penyelidikan secara bersama dengan penyelidik di LESTARI UKM.
 • Menjadi penyelia bersama atau ahli jawatankuasa penyeliaan pelajar pascasiswazah.
 • Merangsangkan jaringan serta jangkauan LESTARI untuk mengukuhkan hubungan LESTARI dengan pihak berkepentingan, khususnya masyarakat dalam mencorak pembangunan yang lestari.
 • Menyampaikan seminar penyelidikan/syarahan umum dalam bidang kepakaran.

 

 1. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff Mohamad (Felo Bersekutu Utama)
  Bidang Kepakaran: Botani & Biologi Pemuliharaan
 2. Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman (Felo Bersekutu Utama)
  Bidang Kepakaran: Paleontologi dan Geologi Pemuliharaan
 3. Prof. Dr. Che Aziz Ali (Felo Bersekutu Utama)
  Bidang Kepakaran: Sedimentologi dan Geologi Pemuliharaan
 4. Dr. Kamal Roslan Mohamad (Felo Bersekutu)
  Bidang Kepakaran: Sedimentologi dan Geologi Pemuliharaan
 5. Dr. Norbert Simon (Felo Bersekutu)
  Bidang Kepakaran: Pemetaan Geologi dan GIS
 6. Dato’ Shaharuddin Mohamed Ismail (Felo Bersekutu)
  Bidang Kepakaran: Pengurusan Hutan Lestari
 7. Datin Paduka Dr. Halimaton Saadiah Hashim (Felo Bersekutu)
  Bidang Kepakaran: Perancangan Bandar & Pembangunan Mampan
 8. Prof. Ong Puay Liu (Felo Bersekutu Utama)
  Bidang Kepakaran: Antropologi
 9. Prof. Madya Dr. Chan Kim Ling @ Geraldine (Felo Bersekutu)
  Bidang Kepakaran: Kajian Sosial, Pembangunan dan Alam Sekitar
 10. Dr. Juliana Senawi (Felo Bersekutu)
  Bidang Kepakaran: Zoologi, Mammalogi & Biologi Pemuliharaan
 11. Dr. Shamsul Khamis (Felo Bersekutu)
  Bidang Kepakaran: Botani
 12. Dr. Wan Juliana Wan Ahmad (Felo Bersekutu)
  Bidang Kepakaran: Ekosistem Tanah Lembap & Ekologi Komuniti Bakau
 13. Prof. Madya Dr. Azimin Samsul Tazilan (Felo Bersekutu)
  Bidang Kepakaran: Rekabentuk Lestari

 

FELO KEHORMAT 

Terma Rujukan Felo Kehormat:

 • Memberi nasihat untuk mengukuhkan perhubungan korporat LESTARI di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, serta jalinan LESTARI dengan agensi awam, komuniti setempant, pihak NGO dan sektor swasta.
 • Merangsangkan jaringan serta jangkauan LESTARI untuk mengukuhkan hubungan LESTARI dengan pihak berkepentingan, khususnya masyarakat dalam mencorak pembangunan yang lestari.
 • Memberi dorongan kepada LESTARI dalam usaha memartabatkan ilmu melalui penyelidikan, pendidikan dan pengupayaan pembangunan sebagai pemangkin wawasan kelestarian.
 • Menyampaikan Syarahan Umum.

 

 1. Dato’ (Dr.) Kamarulzaman Abdul Ghani
  Bidang: Pengurusan Geopark
 2. Encik Othman Ayeb
  Bidang: Pelancongan berasaskan ilmu
Translate »