INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

INSTITUTE OF THE MALAY WORLD AND CIVILIZATION

Prominent Alumni

NAMATAHUNJAWATAN SEMASAPAUTAN
YB Senator Datuk Seri Prof. Dr. Awang bin Sariyan1979Ahli Dewan Negara

Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Pautan
Datuk Kamarul Baharin bin A. Kasim2014Ketua Pengarah
Jabatan Muzium Malaysia
Pautan
Shamsuddin Bin Ahmad2022Pengarah
Lembaga Muzium Negeri Sembilan
Pautan
Fairojibanu Bt. Zainal Abidin2019Pengarah
Bahagian Kesepaduan Sosial & Integrasi Nasional, Kementerian Perpaduan Negara
Pautan
Dr. Haji Khalid Bin Haji Jusoh2016Mantan Ketua Pegawai Eksekutif
Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim
Allahyarham Datuk Dr. Hj. Aziz Ujang2014Mantan Pengurus Besar
Institut Kajian Sejarah dan Patriotism Malaysia (IKSEP)
Dr. Junaini Kasdan2007Timbalan Pengarah
Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), 2023-kini
Pautan
Dr. Kassim Bin Bahali2019Timbalan Yang Dipertua, Persatuan Falak Syar'i Malaysia
Skip to content