Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Penerbitan

Akal budi Islam nusantara

Akal budi Islam nusantara

Pengarang: Abdul Latif Haji Samian
Penerbit: PTS Fast Publish Services Sdn. Bhd
Tahun: 2019
Jumlah Halaman: 401
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Akal Budi Ketauhidan

Akal Budi Ketauhidan

Pengarang: Abdul Latif Haji Samian
Penerbit: PTS Media Group Sdn Bhd
Tahun: 2019
Jumlah Halaman: 209
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Puisi Hadith Arba’in Imam Nawawi

Puisi Hadith Arba’in Imam Nawawi

Pengarang: Abdul Latif Haji Samian
Penerbit: PTS Media Group Sdn Bhd
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 146
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Etnomatematik : Matematik dalam Kehidupan Masyarakat

Etnomatematik : Matematik dalam Kehidupan Masyarakat

Pengarang: Sharifah Kartini Said Husain, Mohd Rohaizat Abdul Wahab & Zuliskandar Ramli
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 196
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Ketokohan Panglima Awang: orang pertama mengelilingi dunia

Ketokohan Panglima Awang: orang pertama mengelilingi dunia

Pengarang: Zuliskandar Ramli
Penerbit: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP)
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 196
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu. Sejarah nasional Malaysia

Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu. Sejarah nasional Malaysia

Pengarang: Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Zuliskandar Ramli
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 579
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world

Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world

Pengarang: Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Muhlis Hadrawi, Zuliskandar Ramli
Penerbit: Springer
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 243
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Arkeologi di Malaysia Dahulu dan Kini

Arkeologi di Malaysia Dahulu dan Kini

Pengarang: Asyaari Muhamad
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 327
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
The metaphysical epistemology of Shaykh Shams al-Din al-Sumatra’i. A study of the Haqq al-Yaqin fi Aqidat al-Muhaqqiqin

The metaphysical epistemology of Shaykh Shams al-Din al-Sumatra’i. A study of the Haqq al-Yaqin fi Aqidat al-Muhaqqiqin

Pengarang: Mohamad Nasrin Nasir
Penerbit: The Other Press
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 300
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Permata Berharga Untuk Para Pengunjung Madinah al Munawarah

Permata Berharga Untuk Para Pengunjung Madinah al Munawarah

Pengarang: Md Zuraini Mashrom, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Syabuddin Gade
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 351
Rujukan/Muat TurunKlik di sini