INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

INSTITUTE OF THE MALAY WORLD AND CIVILIZATION

Penerbitan

Akal budi Islam nusantara

Akal budi Islam nusantara

Pengarang: Abdul Latif Haji Samian
Penerbit: PTS Fast Publish Services Sdn. Bhd
Tahun: 2019
Jumlah Halaman: 401
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Akal Budi Ketauhidan

Akal Budi Ketauhidan

Pengarang: Abdul Latif Haji Samian
Penerbit: PTS Media Group Sdn Bhd
Tahun: 2019
Jumlah Halaman: 209
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Puisi Hadith Arba’in Imam Nawawi

Puisi Hadith Arba’in Imam Nawawi

Pengarang: Abdul Latif Haji Samian
Penerbit: PTS Media Group Sdn Bhd
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 146
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Etnomatematik : Matematik dalam Kehidupan Masyarakat

Etnomatematik : Matematik dalam Kehidupan Masyarakat

Pengarang: Sharifah Kartini Said Husain, Mohd Rohaizat Abdul Wahab & Zuliskandar Ramli
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 196
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Ketokohan Panglima Awang: orang pertama mengelilingi dunia

Ketokohan Panglima Awang: orang pertama mengelilingi dunia

Pengarang: Zuliskandar Ramli
Penerbit: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP)
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 196
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu. Sejarah nasional Malaysia

Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu. Sejarah nasional Malaysia

Pengarang: Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Zuliskandar Ramli
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 579
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world

Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world

Pengarang: Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Muhlis Hadrawi, Zuliskandar Ramli
Penerbit: Springer
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 243
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Arkeologi di Malaysia Dahulu dan Kini

Arkeologi di Malaysia Dahulu dan Kini

Pengarang: Asyaari Muhamad
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 327
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
The metaphysical epistemology of Shaykh Shams al-Din al-Sumatra’i. A study of the Haqq al-Yaqin fi Aqidat al-Muhaqqiqin

The metaphysical epistemology of Shaykh Shams al-Din al-Sumatra’i. A study of the Haqq al-Yaqin fi Aqidat al-Muhaqqiqin

Pengarang: Mohamad Nasrin Nasir
Penerbit: The Other Press
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 300
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Permata Berharga Untuk Para Pengunjung Madinah al Munawarah

Permata Berharga Untuk Para Pengunjung Madinah al Munawarah

Pengarang: Md Zuraini Mashrom, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Syabuddin Gade
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2018
Jumlah Halaman: 351
Rujukan/Muat TurunKlik di sini