INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

INSTITUTE OF THE MALAY WORLD AND CIVILIZATION

Penerbitan

Malaysia’s Responses to Issues Pertaining to Palestine

Malaysia’s Responses to Issues Pertaining to Palestine


New Insights, Perspectives and Strategies in Phytotechnologies

New Insights, Perspectives and Strategies in Phytotechnologies

 •  Rashidi Othman, Wan Syibrah Hanisah Wan Sulaiman, Nur Hanie Mohd Latiff, Razanah Ramya, Farah Ayuni Mohd Hatta
 •  Nova
 •  2024
 •   Maklumat Lanjut

Arkeologi Maritim di Malaysia dan Asia Tenggara

Arkeologi Maritim di Malaysia dan Asia Tenggara


Arkeologi Malaysia-Indonesia: Tumpuan di Semenanjung Malaysia dan Sulawesi

Arkeologi Malaysia-Indonesia: Tumpuan di Semenanjung Malaysia dan Sulawesi

 •  Zuliskandar Ramli, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Akin Duli
 •  Penerbit USIM
 •  2023
 •   Maklumat Lanjut

Pusaka Watan dalam Manuskrip Melayu

Pusaka Watan dalam Manuskrip Melayu

 •  Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Salmah Jan Noor Muhammad, Ahmad Bazri Mokhtar
 •  Penerbit UKM
 •  2023
 •   Maklumat Lanjut

Historiografi dan Estetika dalam Manuskrip

Historiografi dan Estetika dalam Manuskrip

 •  Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar
 •  Penerbit UKM
 •  2023
 •   Maklumat Lanjut

Adat, Budaya dan Teknologi Alam Melayu Memacu Kesejahteraan

Adat, Budaya dan Teknologi Alam Melayu Memacu Kesejahteraan


Advantages and Disadvantages of Sandy Soils

Advantages and Disadvantages of Sandy Soils

 •  Rashidi Bin Othman, Farah Ayuni Mohd Hatta, Wan Syibrah Hanisah Wan Sulaiman, Nur Hanie Mohd Latiff, Razanah Ramya
 •  Nova
 •  2023
 •   Maklumat Lanjut

Kota Kuala Kedah sejarah dan evolusi Kota Maritim

Kota Kuala Kedah sejarah dan evolusi Kota Maritim

 •  Nor Zalina Harun, Mohd Herman Roslan
 •  Lembaga Muzium Negeri Kedah
 •  2023
 •   Maklumat Lanjut

Trending Islam: Cases from Southeast Asia

Trending Islam: Cases from Southeast Asia


The Evolution of Madani How Is 20 Different from 10

The Evolution of Madani How Is 20 Different from 10


Post islamism battles political islam in Malaysia

Post islamism battles political islam in Malaysia


Dot and patterns in mangrove spatial heterogeneity as ecological indicator signature

Dot and patterns in mangrove spatial heterogeneity as ecological indicator signature

 •  Razanah Ramya, Rashidi Othman, Farah Ayuni Mohd Hatta
 •  Penerbit UKM
 •  2022
 •   Maklumat Lanjut

Unraveling the mysteries of bone health in ancient humans from the malay peninsula

Unraveling the mysteries of bone health in ancient humans from the malay peninsula

 •  Ima Nirwana Soelaiman, Zuliskandar Ramli, Wong Sok Kuan
 •  Penerbit UKM
 •  2022
 •   Maklumat Lanjut

Gastronomi, Peribahasa dan Akal Budi Melayu

Gastronomi, Peribahasa dan Akal Budi Melayu

 •  Julaina Nopiah, Nor Hashimah Jalaluddin, Junaini Kasdan
 •  Penerbit UKM
 •  2022
 •   Maklumat Lanjut

Warisan Tinta Melayu: Ilmu Manuskrip Melayu

Warisan Tinta Melayu: Ilmu Manuskrip Melayu

 •  Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar
 •  Penerbit UKM
 •  2022
 •   Maklumat Lanjut

Seni Bina dan Seni Halus

Seni Bina dan Seni Halus

 •  Nor Zalina Harun, Nik Lukman Nik Ibrahim, Muhamad Shafiq Mohd Ali
 •  Penerbit UKM
 •  2022
 •   Maklumat Lanjut

Bahasa di Selat Makassar dan Samudera Pasifik

Bahasa di Selat Makassar dan Samudera Pasifik


Gastronomi Alam Melayu

Gastronomi Alam Melayu

 •  Mohd Faizal Musa, Suhaini Md Noor, Muhamad Shafiq Mohd Ali
 •  Penerbit UKM
 •  2022
 •   Maklumat Lanjut

Adat, Budaya dan Teknologi Alam Melayu Memacu Kesejahteraan (e-book)

Adat, Budaya dan Teknologi Alam Melayu Memacu Kesejahteraan (e-book)


Kebudayaan & Warisan Minangkabau

Kebudayaan & Warisan Minangkabau

 •  Mohd Rosli Saludin, Ahmad Bazri Mokhtar, Muhamad Shafiq Mohd Ali
 •  Telapak Warisan Enterprise
 •  2022
 •   Maklumat Lanjut

Laut sama direnangi: A festchrift for James T. Collins

Laut sama direnangi: A festchrift for James T. Collins

 •  Andrew M. Carruthers, Chong Shin
 •  Institut Kajian Etnik
 •  2022
 •   Maklumat Lanjut

Freedom of religion in Malaysia: the situation and attitudes of deviant muslim groups

Freedom of religion in Malaysia: the situation and attitudes of deviant muslim groups


Muslim Sectarianism Versus the deescalation of sectarianism in Malaysia

Muslim Sectarianism Versus the deescalation of sectarianism in Malaysia


KORO

KORO


Wacana Manuskrip Ahlillah Alam Melayu Siri 2

Wacana Manuskrip Ahlillah Alam Melayu Siri 2

 •  Yusri Mohamad Ramli, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Md Zuraini Mashrom
 •  Penerbit UKM
 •  2021
 •   Maklumat Lanjut

Wacana Manuskrip Ahlillah Alam Melayu Siri 1

Wacana Manuskrip Ahlillah Alam Melayu Siri 1

 •  Yusri Mohamad Ramli, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Md Zuraini Mashrom
 •  Penerbit UKM
 •  2021
 •   Maklumat Lanjut

Teknologi Warisan Alam Melayu

Teknologi Warisan Alam Melayu

 •  Nor Zalina Harun, Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Muhamad Shafiq Mohd Ali
 •  Penerbit UKM
 •  2021
 •   Maklumat Lanjut

Seni Islam Alam Melayu: Reka Bentuk Mahkota Atap Masjid Warisan Negeri Melaka

Seni Islam Alam Melayu: Reka Bentuk Mahkota Atap Masjid Warisan Negeri Melaka

 •  Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nor Zalina Harun & Ahmad Bazri Mokhtar
 •  Penerbit UKM
 •  2021
 •   Maklumat Lanjut

Ontologi Ketuhanan Ilmu Wujudiah Shaykh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri Al-Singkili

Ontologi Ketuhanan Ilmu Wujudiah Shaykh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri Al-Singkili

 •  Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md Zuraini Mashrom & Abdul Manam Mohamad
 •  Penerbit UKM
 •  2021
 •   Maklumat Lanjut

Bahasa Melayu Kolokial dari Sumber Dalam Talian

Bahasa Melayu Kolokial dari Sumber Dalam Talian


Bahasa Ibanik di Borneo Barat

Bahasa Ibanik di Borneo Barat


Tarekat Shattariyyah Alam Melayu

Tarekat Shattariyyah Alam Melayu

 •  Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md Zuraini Mashrom & Amani Ali El Metwally
 •  Penerbit UKM
 •  2020
 •   Maklumat Lanjut

Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu

Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu

 •  Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nor Zalina Harun & Ahmad Bazri Mokhtar
 •  Penerbit UKM
 •  2020
 •   Maklumat Lanjut

Islamic relevance in landscape architecture

Islamic relevance in landscape architecture

 •  Ismawi Zen, Mazlina Mansor & Nor Zalina Harun
 •  International Islamic University Malaysia
 •  2019
 •   Maklumat Lanjut

Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 2

Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 2

 •  Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md Zuraini Mashrom & Ros Mahwati Ahmad Zakaria
 •  Penerbit UKM
 •  2019
 •   Maklumat Lanjut

Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 1

Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 1


Bahasa dan masyarakat di Lembangan Sungai Saribas

Bahasa dan masyarakat di Lembangan Sungai Saribas


Akal budi Islam nusantara

Akal budi Islam nusantara

 •  Abdul Latif Haji Samian
 •  PTS Fast Publish Services Sdn. Bhd
 •  2019
 •   Maklumat Lanjut

Akal Budi Ketauhidan

Akal Budi Ketauhidan


Puisi Hadith Arba’in Imam Nawawi

Puisi Hadith Arba’in Imam Nawawi


Etnomatematik : Matematik dalam Kehidupan Masyarakat

Etnomatematik : Matematik dalam Kehidupan Masyarakat

 •  Sharifah Kartini Said Husain, Mohd Rohaizat Abdul Wahab & Zuliskandar Ramli
 •  Penerbit UKM
 •  2018
 •   Maklumat Lanjut

Ketokohan Panglima Awang: orang pertama mengelilingi dunia

Ketokohan Panglima Awang: orang pertama mengelilingi dunia

 •  Zuliskandar Ramli
 •  Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP)
 •  2018
 •   Maklumat Lanjut

Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu. Sejarah nasional Malaysia

Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu. Sejarah nasional Malaysia

 •  Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Zuliskandar Ramli
 •  Dewan Bahasa dan Pustaka
 •  2018
 •   Maklumat Lanjut

Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world

Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world

 •  Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Muhlis Hadrawi, Zuliskandar Ramli
 •  Springer
 •  2018
 •   Maklumat Lanjut

Arkeologi di Malaysia Dahulu dan Kini

Arkeologi di Malaysia Dahulu dan Kini


Permata Berharga Untuk Para Pengunjung Madinah al Munawarah

Permata Berharga Untuk Para Pengunjung Madinah al Munawarah

 •  Md Zuraini Mashrom, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Syabuddin Gade
 •  Penerbit UKM
 •  2018
 •   Maklumat Lanjut

Institusi perubatan Islam: akal budi Melayu

Institusi perubatan Islam: akal budi Melayu


Kamus Melayu-Khmer

Kamus Melayu-Khmer


Puisi Hadith Arba’in Imam Nawawi

Puisi Hadith Arba’in Imam Nawawi


Sains dan Teknologi : Wahana Akal Budi Melayu

Sains dan Teknologi : Wahana Akal Budi Melayu


Sains Di Alam Melayu

Sains Di Alam Melayu

 •  Profesor Dr. Abdul Latif Samian & Dr. Nazri Muslim
 •  Penerbit UKM
 •  2017
 •   Maklumat Lanjut

Puisi al-Asma al-Husna

Puisi al-Asma al-Husna

 •  Abdul Latif Samian
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2014
 •   Maklumat Lanjut

KAMUS Bahasa Melayu Bahasa Vietnam

KAMUS Bahasa Melayu Bahasa Vietnam

 •  Mohamad Zain Musa, Abdul Latif Hj. Samian, Mai Ngoc Chu, Tran Thuy Anh, Ding Choo Ming, Mawar Syafie
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2014
 •   Maklumat Lanjut

KAMUS Bahasa Melayu Bahasa Khmer

KAMUS Bahasa Melayu Bahasa Khmer

 •  Mohamad Zain Musa, Abdul Latif Hj. Samian, Kdann Thoul, Thun Chhay Piseth, Ding Choo Ming, Mawar Safie
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA-UKM)
 •  2014
 •   Maklumat Lanjut

Isu-Isu Sains dan Teknologi di Alam Melayu

Isu-Isu Sains dan Teknologi di Alam Melayu

 •  Abdul Latif Samian, Nazri Muslim
 •  INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU (ATMA)
 •  2014
 •   Maklumat Lanjut

Glosari Arkeologi Alam Melayu

Glosari Arkeologi Alam Melayu

 •  Adnan Jusoh, Asyaari Muhamad, Bazley Bee Basrah Bee, Kamarudin Ab. Razak, Mohd Zain Musa, Nasha Rodziadi Khaw, Nazarudin Zainun, Othman Mohd Yatim, Yunus Sauman, Zuliskandar Ramli
 •  INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU (ATMA)
 •  2014
 •   Maklumat Lanjut

PENGURUSAN ALAM SEKITAR DI MALAYSIA DAN INDONESIA

PENGURUSAN ALAM SEKITAR DI MALAYSIA DAN INDONESIA

 •  Jamaluddin Md. Jahi, Muhammad Rizal Razman, Rusli Zainal, Abdullah Sulaiman dan Emrizal
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2013
 •   Maklumat Lanjut

DARI SITIAWAN KE BANGI

DARI SITIAWAN KE BANGI

 •  Ding Choo Ming
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2013
 •   Maklumat Lanjut

SAINS DAN TEKNOLOGI DI ALAM MELAYU

SAINS DAN TEKNOLOGI DI ALAM MELAYU

 •  Abdul Latif Samian, Nazri Muslim & Hamzun Haron
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2012
 •   Maklumat Lanjut

ISU-ISU PENTARIKHAN TAPAK WARISAN & ARTIFAK BUDAYA ALAM MELAYU

ISU-ISU PENTARIKHAN TAPAK WARISAN & ARTIFAK BUDAYA ALAM MELAYU

 •  Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Asyaari Muhammad & Zuliskandar Ramli
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2012
 •   Maklumat Lanjut

MENJAMBATANI KATA DALAM HAYAT DAN MAKNA

MENJAMBATANI KATA DALAM HAYAT DAN MAKNA

 •  Djamal Tukimin
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2012
 •   Maklumat Lanjut

BAHASA AUSTRONESIA DI PULAU TAIWAN: KUMPULAI ESEI TENTANG SUKU DAN BAHASA FORMOSA “DATARAN”

BAHASA AUSTRONESIA DI PULAU TAIWAN: KUMPULAI ESEI TENTANG SUKU DAN BAHASA FORMOSA “DATARAN”

 •  Paul Jen-Kuei Li Penterjemah & Penyusun: Chong Shin
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2012
 •   Maklumat Lanjut

WACANA TEORI DAN STRATEGI KEPIMPINAN MELAYU

WACANA TEORI DAN STRATEGI KEPIMPINAN MELAYU

 •  Nazri Muslim, Abdul Latif Samian
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2012
 •   Maklumat Lanjut

ZAMAN PROTO SEJARAH DI MALAYSIA – SATU PENGENALAN

ZAMAN PROTO SEJARAH DI MALAYSIA – SATU PENGENALAN

 •  Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2012
 •   Maklumat Lanjut

KAJIAN BARU PENGARANGAN MANUSKRIP & KREATIVITI PANTUN MELAYU

KAJIAN BARU PENGARANGAN MANUSKRIP & KREATIVITI PANTUN MELAYU

 •  Ding Choo Ming
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2012
 •   Maklumat Lanjut

ALAM MELAYU, SATU PENGENALAN

ALAM MELAYU, SATU PENGENALAN

 •  Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Zuliskandar Ramli, Mohamad Zain Musa & Adnan Jusoh
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2011
 •   Maklumat Lanjut

PANTUN DALAM SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MELAYU DI SINGAPURA MODEN: KAJIAN DAN HIMPUNAN

PANTUN DALAM SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MELAYU DI SINGAPURA MODEN: KAJIAN DAN HIMPUNAN

 •  Djamal Tukimin
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2011
 •   Maklumat Lanjut

BAHASA DI SELAT MAKASAR DAN SAMUDERA PASIFIK

BAHASA DI SELAT MAKASAR DAN SAMUDERA PASIFIK

 •  James T. Collins & Chong Shin
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2010
 •   Maklumat Lanjut

KEDUDUKAN ILMU DALAM KESUSASTERAAN: TEORI & PRAKTIS

KEDUDUKAN ILMU DALAM KESUSASTERAAN: TEORI & PRAKTIS

 •  Ungku Maimunah Mohd. Tahir
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2010
 •   Maklumat Lanjut

KRETIVITI MINDA MELAYU-JAWA 2 , DALAM KHAZANAH BAHASA, SASTERA DAN BUDAYA

KRETIVITI MINDA MELAYU-JAWA 2 , DALAM KHAZANAH BAHASA, SASTERA DAN BUDAYA

 •  Noriah Mohamed, Hendrokumoro & Paina Partana
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2010
 •   Maklumat Lanjut

TERSEMAI KASIH DALAM PERJALANAN

TERSEMAI KASIH DALAM PERJALANAN

 •  Noriah Mohamed
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2010
 •   Maklumat Lanjut

WARISAN SENI UKIR KAYU MELAYU

WARISAN SENI UKIR KAYU MELAYU


AL-DURRAH AL-THAMINAH FI MA LI ZA’IRI AL-NABI ILA AL-MADINAH AL-MUNAWWARAH SHAYKH AHMAD AL-QUSHASHI: TERJEMAHAN & TAHKIK

AL-DURRAH AL-THAMINAH FI MA LI ZA’IRI AL-NABI ILA AL-MADINAH AL-MUNAWWARAH SHAYKH AHMAD AL-QUSHASHI: TERJEMAHAN & TAHKIK

 •  Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh bin Abdullah & Md. Zuraini bin Mashrom
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2010
 •   Maklumat Lanjut

PERMASALAHAN ETIKA DALAM BIOTEKNOLOGI

PERMASALAHAN ETIKA DALAM BIOTEKNOLOGI

 •  Latifah Amin & Abdul Latif Samian
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2010
 •   Maklumat Lanjut

BAHASA MELAYU BESTARI

BAHASA MELAYU BESTARI

 •  Teo Kok Seong, Noriah Mohamed, Idris Aman, Saifulbahri Md. Radzi, Chong Shin, Zarina Othman, Nazri Muslim, & Nurazmi Kuntum
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2010
 •   Maklumat Lanjut

SAINS DAN TEKNOLOGI ALAM MELAYU

SAINS DAN TEKNOLOGI ALAM MELAYU

 •  Che Husna Azhari
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

KEBUDAYAAN, KESENIAN & PERADABAN ALAM MELAYU

KEBUDAYAAN, KESENIAN & PERADABAN ALAM MELAYU

 •  Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

INSKRIPSI BERBAHASA MELAYU KUNO DI ASIA TENGGARA

INSKRIPSI BERBAHASA MELAYU KUNO DI ASIA TENGGARA

 •  Bambang Budi Utomo & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

Panduan Individu Menuju ke Jalan Allah

Panduan Individu Menuju ke Jalan Allah

 •  Mohd Syukri Yeoh Abdullah. Salmah Ahmad. Mohammad Fadzeli Jaafar
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

Kreativiti Minda Melayu – Jawa dalam Khazanah Bahasa,Sastera dan Budaya

Kreativiti Minda Melayu – Jawa dalam Khazanah Bahasa,Sastera dan Budaya

 •  Noriah Mohamed. Hendrokumoro. Paina Partana
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

Permata Berharga untuk Pengunjung Al-Munawwarah

Permata Berharga untuk Pengunjung Al-Munawwarah

 •  Md Zuraimi Mashrom. Mohd Syukri Yeoh Abdullah
 •  Penerbit UKM
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

Kalungan Kemuliaan dan Masyarakat Melayu

Kalungan Kemuliaan dan Masyarakat Melayu


Dunia Melayu Dan Islam

Dunia Melayu Dan Islam

 •  Kalthum Ibrahim. Farid Mat Zain. Nasruddin Yunos. Ezad Azraai Jamsari
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Manuskrip Lama

Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Manuskrip Lama

 •  Ding Choo Ming. Henri Chambert-Loir. Titik Pudjiastuti
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

Kitab Ilmu Nujum Melayu

Kitab Ilmu Nujum Melayu


Libraries and the Malay World

Libraries and the Malay World

 •  Rohani Rustam. Zawiyah Baba
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

Pengajian di Alam Melayu Dari Tradisi Manuskrip ke Maklumat Digital

Pengajian di Alam Melayu Dari Tradisi Manuskrip ke Maklumat Digital

 •  Ding Choo Ming
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

Benang Sari Melayu-Jawa

Benang Sari Melayu-Jawa

 •  Noriah Mohamed
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

Atas Nama Kebenaran: Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal

Atas Nama Kebenaran: Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal

 •  Khalif Muammar
 •  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
 •  2009
 •   Maklumat Lanjut

Skip to content