INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

INSTITUTE OF THE MALAY WORLD AND CIVILIZATION

Kepakaran Akademik

 

 

Prof. Madya Dr. Asyaari Muhamad

Pengarah
603-8921 5254
pghatma@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

 • Arkeologi Darat
 • Arkeologi Maritim
 • Sejarah dan Warisan Tampak

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D (Arkeologi), Universiti Malaya
 • Sarjana Persuratan (Arkeologi), Universiti Kebangsaan Malaysia
 • B.A Hons (Sejarah/Arkeologi), Universiti Kebangsaan Malaysia
Ringkasan Profil


Dr. Junaini Kasdan

Timbalan Pengarah
603-8921 5289
 junaini@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

 • Linguistik Terapan, Terminologi, Terminografi, Leksikologi
 • Filologi Melayu
 • Bahasa Melayu Penutur Asing

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D (Linguistik), Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Sarjana Persuratan, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Sarjana Sastera (Bahasa dan Sastra Indonesia), Airlangga, Surabaya
  Ringkasan Profil


Prof. Madya Dr. Chong Shin

Felo Penyelidik Kanan
603-89213215
chongshin@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

 • Dialektologi
 • Sosiolinguistik
 • Ekologi Bahasa
 • Revitalisasi Bahasa Minoriti

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D (Linguistik), Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Sarjana (Linguistik), Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Sarjana Muda (Kepujian), Universiti Kebangsaan Malaysia
  Ringkasan Profil


Prof. Madya Dr. Zuliskandar Ramli

Felo Penyelidik Kanan
603-8921 3694, 6012 2996725
 ziskandar@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

 • Arkeologi & Sejarah Awal
 • Sains Arkeologi & Persekitaran
 • Warisan & Budaya Alam Melayu

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D (Arkeologi), Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Sarjana Persuratan (Arkeologi), Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Sarjana Muda Sains (kepujian), Kimia Industri, Universiti Putra Malaysia
  Ringkasan Profil


Prof. Madya Dr. Nor Zalina Harun

Felo Penyelidik Kanan
603-8921 5305
nzalina@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

 • Seni Bina & Landskap Warisan
 • Reka Bentuk & Pemuliharaan Bandar
 • Pembangunan Komuniti & Petempatan Lestari

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D (Architecture), Universiti Teknologi Malaysia
 • Master of Science in Built Environment (Urban Conservation), International Islamic University Malaysia
 • Bachelor of Landscape Architecture (Hons.), Universiti Teknologi Malaysia
 • Diploma (Architecture), Universiti Teknologi Malaysia
 Ringkasan Profil


Dr. Mohd Faizal Musa (Faisal Tehrani)

Felo Penyelidik
603-8921 3494
 mfaizalmusa@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

 • Tren, wacana arus perdana dan alternatif
 • Kesusasteraan bandingan, seksologi, dan gastronomi Melayu
 • Penulisan Kreatif

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D, (Comparative Literature), Universiti Kebangsaan Malaysia
 • M.A (Comparative Literature), University Science of Malaysia,
 • Bachelor of Sharia (Islamic Studies), University of Malaya
 Ringkasan Profil


Ts. Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria

Felo Penyelidik
603 – 8921 5822
rosmahwati@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

 • Seni Ragam Hias Islam Alam Melayu
 • Kodikologi Manuskrip Melayu
 • Tamadun Melayu

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Sarjana Persuratan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • B.Hsc, International Islamic University Malaysia
   Ringkasan Profil


Dr. Razanah Ramya @ Abd Rahim

Felo Penyelidik
603 – 8921 3699
razanah.ramya@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

 • Etnobotani
 • Ekologi Landskap & Persekitaran
 • Produk Semulajadi

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D (Halal Industry), International Islamic University Malaysia
 • MSc (Built Environment), International Islamic University Malaysia
 • Bachelor of Landscape Architecture, International Islamic University Malaysia
  Ringkasan Profil


Dr. Norena Abdul Karim Zamri

Felo Penyelidik
603 – 8921 4602
norena@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

 • Komunikasi Media Baharu dan Sejarah
 • Kajian Budaya /Identiti Melayu di Media Baharu
 • Komunikasi Massa

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D in Social Science and Humanities- Universiti Teknologi PETRONAS
 • Master of Mass Communication- Universiti Teknologi MARA
 • Bachelor of Mass Communication (Hons.) Broadcasting- Universiti Teknologi MARA
 • Diploma in Mass Communication & Media Studies – Universiti Teknologi MARA
  Ringkasan Profil


Gs. Dr. Muhamad Solehin Fitry Bin Rosley

Felo Penyelidik
603 – 89213695
solehin@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

 • Penglibatan Awam dalam Geographic Information System (PPGIS)
 • Sumber Landskap
 • Visualisasi Landskap

Kelayakan Akademik:

 • PhD (Landscape Architecture), University of Sheffield, UK
 • Masters in Architecture, Universiti Teknologi Malaysia
 • Bachelor of Landscape Architecture, Universiti Teknologi Malaysia
  Ringkasan Profil


Felo Bersekutu & Felo Tamu

Prof. Dr. Mariyam Jameelah Ghazali

Felo Bersekutu
mariyam@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Kejuruteraan Bahan, Kejuruteraan permukaan, Pemprosesan bahan


Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

Felo Bersekutu
nazrim@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Kajian Etnik, Sosiologi Perlembagaan dan Pengurusan Kualiti


Prof. Madya Dr. Ramalinggam a/l Rajamanickam

Felo Bersekutu
rama@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Law of Evidence, Forensic Law


Prof. Madya Dr. Hamdzun Haron

Felo Bersekutu
hh@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Seni Tampak


Prof. Madya Dr. Juriyati Jalil

Felo Bersekutu
juriyatijalil@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Natural Products Chemistry, Phytochemistry


Dr. Azizi Umar

Felo Bersekutu
aziziumar@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Tamadun Islam & Pengurusan Pendidikan Islam/Sejarah & Dasar Pendidikan


Dr. Nor Haslina Ja’afar

Felo Bersekutu
mell_ina@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Malaysia Urban Heritage, Islamic Street Character, Public Space, Street Design & Character, Malay Royal Street CharacterDr. Puteh Noraihan A. Rahman

Felo Bersekutu
ann@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Sejarah Zaman Pertengahan dan Kesusasteraan Melayu Klasik


Dr. Kassim Bahali

Felo Tamu

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Astronomi Islam, Astronomi Cerapan dan Inovasi perkakasan Astronomi


En. Foo Loke Kee

Felo Tamu

Bidang Kepakaran:
Perakaunan, Diorama Miniatur

Skip to content