Pembelian Buku Bercetak

Perpustakaan telah memperuntukkan sejumlah peruntukan daripada Dana Endowmen Perpustakaan untuk pembelian bahan bacaan bagi kegunaan pelanggan.

Pembelian buku bercetak menggunakan peruntukan Dana Endowmen Perpustakaan bagi tahun 2015 dan 2016 dipaparkan melalui graf di bawah:

Kongsikan Halaman Ini: