Pembelian Sumber Maklumat Elektronik

Perpustakaan telah memperuntukkan sejumlah peruntukan daripada Dana Endowmen Perpustakaan untuk pembelian bahan bacaan bagi kegunaan pelanggan.

Pembelian buku elektronik menggunakan peruntukan Dana Endowmen Perpustakaan bagi tahun 2016 dipaparkan melalui graf di bawah:

Kongsikan Halaman Ini: