RM1 ribu – < RM3 ribu

⇒ Senarai nama penyumbang dimasukkan dalam laman web Perpustakaan UKM

⇒ Pemakluman maklumat perkhidmatan terkini yang terdiri dari jurnal elektronik /pangkalan data yang dilanggan perpustakaan setiap tahun

⇒ Surat penghargaan bersama penyata sumbangan setiap tahun

⇒ Pengecualian cukai pendapatan

Kongsikan Halaman Ini: