RM500 ribu – < RM2 juta

⇒ Perkhidmatan Kursus Kemahiran Maklumat dan Pakej Maklumat

⇒ Nama penyumbang diabadikan di plak Dana Endowmen

⇒ Keahlian Kehormat Perpustakaan UKM dan kemudahan kad keahlian kepada ahli keluarga untuk seumur hidup

⇒ Keahlian Kehormat (Korporat) Perpustakaan UKM kepada agensi dengan kemudahan kad keahlian sepanjang tempoh kewujudan institusi

⇒ Pemakluman maklumat perbelanjaan Dana Endowmen setiap tahun

⇒ Senarai nama penyumbang dimasukkan dalam laman web Perpustakaan UKM

⇒ Pemakluman maklumat perkhidmatan terkini yang terdiri dari jurnal elektronik /pangkalan data yang dilanggan perpustakaan setiap tahun

⇒ Surat penghargaan bersama penyata sumbangan setiap tahun

⇒ Pengecualian cukai pendapatan

Kongsikan Halaman Ini: