Contact Us

Sekretariat Penyelidikan dan Inovasi,
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

No. Tel: +603-8921 5731/5748/4488
Fax: +603-8921 3162

Translate »