Journal

NOYEARAUTHORSTITLE
12020 Karmila Hanim Kamil, Abdul Ghafar Ismail, Shahida Shahimi, Zaidi Isa Multi-Choice Goal Programming Model For Optimal Financial Resources In Islamic Bank 
22020 Mohd Adib Ismail, Nik Mohd Azim Nik Ab Malik, Shahida Shahimi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai Pendefinisian Penyisihan Sosial Menurut Dimensi Ekonomi 
32020 Mohd Badrul Hakimi Bin Daud, Shahida Shahimi, Asma Hakimah Ab. Halim & Salmy Edawati Yaacob Sukuk Prihatin sebagai Pemangkin Pemulihan Ekonomi Malaysia Pasca COVID-19 
42020 Nik Mohd Azim Bin Nik Ab Malik, Shahida Shahimi, Mohd Adib Ismail & Muhammad Hakimi Mohd Shafiai Konsep Penyisihan Sosial menurut Dimensi Ekonomi 
52020 Nik Mohd Azim Bin Nik Ab Malik, Shahida Shahimi, Mohd Adib Ismail & Muhammad Hakimi Mohd Shafiai Abstrak Lanjutan: Konsep Penyisihan Sosial menurut Dimensi Ekonomi 
62020 Nurul Syahirah Ruslan, Shahida Shahimi & Mohd Zaidi Md Zabri Social and Economic Impact of Non-Governmental Organizations in Poverty Alleviation 
72020 Nurul Wafa Bohari & Shahida Shahimi A Systematic Review of Evidence on The Role of Islamic Microfinancing in Promoting Financial Inclusion among Muslim Poor 
82020 Shahida Shahimi, Azrina Abdullah Al-Hadi, Abd Ghafar Ismail & Nurul Wafa Mohd Boharid Financial Inclusion In The Organization Of Islamic Cooperation Countries 
92020 Shahida Shahimi, Azrina Abdullah Al-Hadi, Abd Ghafar Ismail, Nurul Wafa Mohd Bohari Measuring the Financial Inclusion: Evidence from OIC Countries 
102020 Shahida Shahimi,Nurul Aida Razali, Latifa Bibi Musafar Hameed, Mohd Zaidi Md Zabri & Mohd Adib Ismail Research in Social and Economic Impacts of the Covid-19 and Policy Responses: What Is Known So Far? 
112020 Siti Najihan Noory, Shahida Shahimi & Abd Ghafar Ismail Risk Management Practices and Performance of Islamic Banking Institutions 
122020 Tengku Humaira Tengku Abdul Rahman, Shahida Shahimi & Shifa Mohd Nor Does Islamic Banking Promote Financial Inclusion among Women in OIC Member Countries? 
132019Aisyah Abdul-Rahman, Mariani Abdul-Majid, Nurul Fatihah Khair JohariEquity-based financing and liquidity risk: an insights from Malaysia and Indonesia
International Journal of Economics, Management, and Accounting
142019Amran Ahmad @ Mat, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam WahidFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Barangan Halal Dalam Kalangan Guru Sekolah

152019Barameswari Sinniah, Hairunnizam WahidKadar Asas Pinjaman Bank Dan Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Kadar Inflasi Di Malaysia

162019Hairunnizam Wahid, Mohd Fairuz Md Salleh, Norida Basnan, Azlina Ahmad, Azizah Mohd Harun, Ainol Basirah Abdul WahabPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi


Pelaporan kewangan Institusi Zakat di Malaysia: satu cadangan kerangka kerja syariah
172019Jayanthe Balakisnan, Hairunnizam WahidKajian Faktor Penerimaan Sistem Pajak Gadai Islam (Skim Al-Rahnu) Oleh Masyarakat India Dalam Menangani Masalah Kenaikan Kos Sara Hidup Di Kajang, Selangor
182019Julieawati Salim, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Hairunnizam WahidPotensi Wakaf Tunai Di Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad
192019Mardiyah Syafiqah Sabarudin, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi


Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Blockchain Sebagai Alternatif Dalam Urusan Di Institusi Zakat: Kajian Di Seremban, Negeri Sembilan
202019Mohamad Hafhiz Abdul Aziz, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi


Persepsi Peniaga Terhadap Perniagaan Atas Talian Dan Perbezaan Sistem Cukai Dengan Zakat: Kajian Terhadap Peniaga Kecil Di Kajang Selangor
212019Mohd Al-Imran Mohd Tawil, Hairunnizam WahidCadangan piawaian patuh syariah terhadap pembinaan rumah: Kajian program perumahan rakyat di Malaysia
222019Mohd Azlan Shah Zaidi, Zulkefly Abdul Karim, Mustazar Mansur, Mohd Adib Ismail, Hairunnizam Wahid, Hazrul Izuan ShahiriPemerkasaan B40: Kesejahteraan Strategi dan Implikasi Sosioekonomi

Program bantuan kerajaan: isu dan cabaran
232019Mohd Fairuz Md Salleh, Norida Basnan, Azlina Ahmad, Azizah Harun Hairunnizam Wahid & Ainol Basirah Abdul WahabCadangan Pengolahan Perakaunan Berasaskan Syariah bagi Kutipan dan Agihan Zakat
242019Mohd Hafiz Asmani, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam WahidPersetujuan pengguna terhadap integrasi industri halal dan kewangan Islam: apakah faktor penentunya?
252019Mohd Hafiz Asmani, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam WahidFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persetujuan Pengguna Berkaitan Integrasi Halal Dan Kewangan Islam
262019Mohd Khairy Kamarudin, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Suhaili Alma amun, Aminudin Hehsan, Juhazren Junaidi, Shahrel Ahmad Shuhel AhmadDistribution of takaful benefits under Malaysian law
The Islamic Quarterly
272019Mohd Kyizzad Mesran, Ahmad Azam Sulaiman, Hairunnizam WahidAplikasi penggunaan waad dalam kontrak hadapan mata wang asing sebagai mekanisma lindung nilai dalam perolehan kerajaan
282019Mohd Nasaruddin Shah Abdullah, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd NoorPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Model agihan zakat secara tidak langsung dalam Institusi Pendidikan: kajian di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
292019Mohd Shairazi Akmal Mohd Razali, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Bayaran zakat fitrah mengikut harga beras yang dimakan dan peranan medium promosi: kajian di Lembaga Zakat Selangor cawangan Kajang, Selangor
302019Muhamad Firdaus Putra Abdullah, Hairunnizam WahidFaktor penentu permintaan produk takaful di kalangan Guru Kelas Agama Fardu Ain (KAFA) Wilayah Persekutuan Putrajaya
312019Muhammad Adib Mohd Zaki, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam Wahid, Muhammad Syafiq ShamPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Persepsi masyarakat terhadap proses permohonan zakat di Institusi Zakat: kajian terhadap penduduk flat kos rendah di Kuala Lumpur
322019Muhammad Adib Mohd Zaki, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam Wahid, Muhammad Syafiq ShamKesukaran membuat permohonan zakat dalam kalangan penduduk flat kos rendah di kawasan Dun Batu, Lembah Pantai dan Setiawangsa
332019Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Syahrul Anuar Ali, Salmy Edawati YaacobMengapa mikro kredit islam tidak mendapat sambutan dari pekebun kecil persendirian?
342019Muhammad Norshah Rosle, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Cadangan penyetaraan ukuran nisab zakat emas perhiasan di Malaysia
352019Muhammad Norshah Rosle, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam WahidPengiraan kadar zakat emas perhiasan di Malaysia
362019Muhammad Qawiem Abdul Baki, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Peranan PERKIM Bahagian Negeri Selangor dalam Pembangunan dan Pendidikan Mualaf: satu tinjauan
372019Muhammad Ridwan Darnisal, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd NoorPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Kefahaman terhadap zakat pendapatan dan cukai pendapatan: satu kajian melibatkan kakitangan awam di Putrajaya
382019Muhammad Zaidul Asyraf, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Pembayaran Zakat Fitrah dan Galakan Bayaran Mengikut Harga Beras yang dimakan: Kajian di Daerah Perak Tengah, Perak
392019Nadiah Hanim Mokhtarudin, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd NoorPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Persepsi pelajar terhadap Pengurusan Zakat di Institusi Pengajian Tinggi: kajian di Universiti Sains Islam Malaysia
412019Nadzirah Samsuddin, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd NoorPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Faktor mempengaruhi tahap kepuasan agihan zakat oleh Institusi Zakat di Institusi Pengajian Tinggi: kajian di Universiti Kebangsaan Malaysia
422019Nik Mohd Azim Bin Nik Ab Malik, Shahida Shahimi, Mohd Adib Ismail, Muhammad Hakimi Mohd ShafiaiFaktor penyebab penyisihan sosial dalam kalangan masyarakat berdasarkan sorotan karya bersistematik
432019Noorazlin Mohd Azizi, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd NoorPerlaksanaan skim kafalah muzakki terhadap pembayar zakat, kajian di pusat pungutan zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ, MAIWP): Satu sorotan awal
442019Nor Hanani Kadimon, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Kecekapan pengurusan kutipan dan agihan zakat: kajian di Unit Zakat Universiti Kebangsaan Malaysia
452019Nor Saleha Anuar, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Tahap Kefahaman akidah dalam kalangan mualaf dan peranan Unit Zakat Institusi Pengajian Tinggi: kajian terhadap asnaf mualaf Universiti Kebangsaan Malaysia
462019Norazira Sharif, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Pembayaran zakat simpanan dan aplikasi konsep wakalah di Bank Islam Malaysia Berhad
472019Nur Ain Iliyana Ahmad, Wye Chung Khain, Zulkefly Abdul KarimPeranan guna tenaga terhadap aliran masuk pelaburan langsung asing (PLA): suatu perbandingan antara jantina pekerja
482019Nurizni Sabrina Sapiee, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Persepsi masyarakat wanita terhadap fatwa pembayaran zakat emas: satu kajian di Masjid Putra Nilai, Negeri Sembilan
492019Nur-Lainun Nodion, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd NoorPeranan waqaf terhadap pendidikan: Kajian di Kompleks Tarbiyyah Raudhatul Jannah (Kotaraja), Perak
502019Nurmaizura Marzuki, Solehuddin Zulkifli, Hairunnizam WahidPengukuran kejayaan bantuan modal perniagaan usahawan asnaf dalam konteks pencapaian maqasid Al-Shariah: kajian di daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus, Terengganu
512019Nursyafiqah Liyana Mohd Shafiq Ong, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd NoorPersepsi warga emas terhadap pembiayaan instrumen kewangan ke atas penjagaan kesihatan mental dan fizikal: Kajian di Pusat Jagaan dan Pendidikan Warga Emas Darul Insyirah
522019Nurul Alyaa Izzati Abdul Khalid, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd NoorPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Persepsi masyarakat terhadap sistem pembayaran zakat atas talian dalam pembayaran zakat: kajian di Pusat Zakat Negeri Sembilan
532019Nurul Amira Mohd Fadzli, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Persepsi asnaf mualaf terhadap Institusi Zakat Pulau Pinang: kajian di Kompleks Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam, Pulau Pinang
542019Nurul Azwana Ibrahim, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam WahidFaktor-faktor yang mempengaruhi gelagat remaja terhadap penggunaan produk halal
552019Nurul Wafa’ Mohd Bohari, Shahida ShahimiTEP2020117

A systematic review of evidence on the role of islamic microfinancing in promoting financial inclusion
International Conference on Islamic Law, Economy & Finance
562019Sayidah Nafisah Abdul Rahman, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Pembayaran zakat fitrah mengikut harga beras yang dimakan dan peranan amil kariah: satu kajian di Daerah Hulu Langat, Selangor
572019Shahhedan Jaafar, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam WahidDaya saing dan potensi pasaran industri farmaseutikal halal di Malaysia
582019Sharifah Shakinah Syed Hamid, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Kecekapan pengurusan kewangan dan pengurusan agihan zakat: kajian di Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang
592019Siti Haslinda Jaapar, Hairunnizam WahidAplikasi hibah bersyarat dan penguatkuasaan akta perkhidmatan kewangan Islam 2013 dalam industri takaful di Malaysia
602019Siti Nur Syakirah Shamsul Bahrin, Hairunnizam Wahid, Norida BasnanPerekodan hasil dan belanja menurut perspektif islam: Satu kajian kitab-kitab perakaunan semasa di timur tengah
612019Siti Salwani Mustapa, Hairunnizam Wahid, Mohd Faisol IbrahimMekanisme wakaf tunai: Kajian terhadap isu wakaf pembelian tanah di Negeri Selangor
622019Suhaidi Amin, Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam WahidPengurusan Zakat di Malaysia: Pemerkasaan dan Pengukuhan Tadbir Urus Institusi

Keberkesanan program pembasmian kemiskinan golongan B40 menggunakan dana kerajaan dan dana zakat di Malaysia
632019Wan Norhaniza Wan Hasan, Hairunnizam WahidAnalisis perbandingan kriteria saringan sekuriti patuh syariah oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Dow Jones Islamic Market Index
642018 Hafizuddin-Syah B.A.M, S. Shahida, Siti Hanisah Fuad Sustainability Certifications and Financial Profitability: An Analysis on Palm Oil Companies in Malaysia 
652018 Mohd. Nusi Adbul Rahman, Shahida Shahimi & Mohd Adib Ismail Cabaran penyediaan rumah mampu milik oleh koperasi di Malaysia 
662018 Nik Nurul Hidayah Nik Zainuddin, S.Shahida, Ahmad Azam Sulaiman@Mohamad Do bankruptcy profiles of islamic banks differ across organizational structure? evidence from Malaysia 
672018 Noorhaslinda Kulub Abd. Rashid, Aslina Nasir, Zuraini Anang, Roseliza Mat Alipiah, Rahmah Ismail, Sanep Ahmad, Shahida Shahimi Determinants of Muslim household basic needs consumption expenditures 
682018 Salman Ahmed Shaikh, Mohd Adib Ismail, Abdul Ghafar Ismail, Shahida Shahimi, Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai Exploring dynamics of private giving as income support institution for endowment deficient consumers 
692017 Faris Imadi Rosli & S.Shahida The development of Malaysian based equity crowdfunding platforms 
702017 Nazihah Binti Mohamad Shariff, S.Shahida & Muhammad Hakimi Mohd Shafiai Potensi wakaf panel suria berasakan pendanaan awam dalam mengurangkan beban perbelanjaan utiliti: kajian kes di Universiti Kebangsaan Malaysia 
712017 Nik Nurul Hidayah Nik Zainuddin & S.Shahida Insolvency risk and bankruptcy of Malaysian islamic banks: full-fledged vs islamic subsidiaries 
722017 Noorasikin Mohd Sidek, Shahida Shahimi & Latifa Bibi Musafar Hameed Faktor yang mempengaruhi penerimaan perkhidmatan perbankan islam di selatan Thailand 
732017 Norsiah Aminudin, Shamshubaridah Ramlee, Shahida Shahimi, Abu Dzarr Muhammad Rus The value-based talent recruitment model in islamic finance industry: the counting and positioning issues in Malaysia 
742017 Nur Maizatul Dina Mukhtar, S.Shahida & Aisyah Abdul Rahman Risiko tidak patuh syariah: kajian di Hong Leong Islamic Bank Berhad 
752017 Rabiatul Hasanah Mahmood, S.Shahimi, Latifa Bibi Musafar Hameed, Nazifah Kawalan dalaman tadbir urus wakaf di Malaysia 
762017 S. Shahida, Hafizuddin-Syah B.A.M & Siti Hanisah Fuad Do sustainability certifications matter for exporting palm oil companies 
772017 S.Shahida, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai & Rabiatul Hasanah Mahmood Empowering B40 through Waqf-based crowdfunding mechanism 
782017 Shahida Shahimi, Siti Hanisah Fuad & Rabiatul Hasanah Mahmood The significance of cash waqf for transboundary haze 
792017 Shahida, Hafizuddin-Shah, B.A.M & Siti Hanisah Binti Fuad Financial profitability and environmental sustainability of malaysian shariah-compliant palm oil companies 
802017 Tengku Humaira T. A. Rahman, Shahida Shahimi & Shifa Mohd Nor Does islamic banking promote financial inclusion among women in oic countries? 
812016 Nur Saadah Rozali, Suhaili Almaamun & Shifa Mohd Nor Dana untuk pendidikan di Universiti Melalui Crowdfunding: satu kajian awal 
822016 Raudha Md Ramli, Shahida Shahimi, Abdul Ghafar Ismail Hedging against capital depreciation: a case study of BIMB Malaysia Berhad 
832011 Saadiah Mohamad, Azlin Alisa Ahmad, and Shahida Shahimi Innovative Islamic hedging products: application of wa`d in Malaysian banks 
Translate »