PRESENTATION OF RESEARCH PROPOSAL FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY (ACCOUNTING) – JU ANIZAI BINTI ZAINI (P80559)

Please allow me to refer to the above.

Be informed that the Presentation of the Doctor of Philosophy (Accounting) Research Proposal will be held as follows:

Date               :      9 November 2023 (Khamis)

Venue            :      Bilik Mesyuarat Sekretariat Siswazah, Aras 4, FEP

Time                :     9.00 pagi

Student Name :      JU ANIZAI BINTI ZAINI (P80559)

Title of Thesis :      “KESAN PENGGUNAAN TEKNIK AUDIT BERASASKAN TEKNOLOGI (TABT) TERHADAP KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN FUNGSI AUDIT DALAMAN (AD): PERANAN PERANTARA TADBIR URUS TEKNOLOGI MAKLUMAT (TUTM)

(Visited 30 times, 1 visits today)