BENGKEL KESEDARAN PERLINDUNGAN HARTA INTELEK

Tarikh : 07 Julai 2021 / 26 Zulkaedah 1442 (Rabu)
Masa : 9.00 pagi – 1.00 petang
Platform : Secara dalam talian Aplikasi Google Meet

BENGKEL PERLOMBONGAN HARTA INTELEK & PENGISIAN PERMOHONAN DI SISTEM e-IPR

 

Tarikh : 08 Julai 2021 / 27 Zulkaedah 1442 (Khamis)
Masa : 9.00 pagi – 1.00 petang
Platform : Secara dalam talian Aplikasi Google Meet

Penceramah & Pembimbing:
Puan Nur Fairuz Mat Yasin

Eksekutif Inovasi
Pusat Inovasi dan Pemindahan Teknologi (INOVASI-UKM)