National Research

Active Research

 

BIL. KOD & TAJUK PROJEK KETUA PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) TARIKH MULA & AKHIR NAMA GERAN BIDANG
1.

FRGS/1/2018/SSI12/UKM/03/1

Model Nilai Kesukarelawanan dan Norma Masyarakat Terhadap Rasa Sejahtera oleh Sukarelawan Alam Sekitar

 

Dr. Norshariani Binti Abd Rahman 69,200.00 01/01/2019 – 31/03/2021 Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
2.

FRGS/1/2018/SSI05/UKM/03/1

Model Perisian Hati (Heartware) Untuk Menangani Isu-Isu Nilai Dalam Perkembangan Teknologi 4IR

 

Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

 

55,200.00 01/01/2019 – 31/03/2021 Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
3.

RH-2020-001

Pembangunan Model dan Garis Panduan Amalan Pengurusan Alam Sekitar Tauhidik

 

Dr. Norshariani Abd Rahman 45,000.00

01/07/2020 –

30/06/2022

Kursi Syeikh Abdullah Fahim

 

Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar

 

4.

RH-2020-002

Eradicating Nuclear Terrorism Through Inculcation of Islamic Values & Applications of Nuclear Security Concept

 

Prof. Madya Dr. Faizal Bin K.P. Kunchi Mohamed 37,000.00

01/07/2020 –

30/06/2022

Kursi Syeikh Abdullah Fahim Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
5.

RH-2020-003

Ketokohan Syeikh Abdullah Fahim Dalam  Perkembangan Pendidikan Islam  Dan Ilmu Falak Pada Awal Abad Ke-20

 

Prof. Madya Dr. Ermy Azziaty Rozali 50,000.00 01/07/2020 – 30/06/2022

Geran Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi

(LEGASI)

 

Sosio-budaya
6.

RH-2020-005

Modul Intervensi Psikologi Islam Bagi Menangani Kemurungan dan Stres Dalam Kalangan Remaja Akibat Penggunaan Media Sosial

 

Prof. Dr. Fariza Md Sham 25,000.00 01/12/2020 – 30/11/2021 Perbadanan Baitulmal Negeri Sembilan Sosio-budaya
7.

RH-2020-006

Characterisation of Carotenoid Content, Antimicrobial Activities and Antioxidant Properties in ‘Ulam’ as Alternative Food Intervention to Combat the Aftermath of the COVID-19 pandemic

 

Dr. Farah Ayuni Mohd Hatta 30,000.00 01/12/2020 – 30/11/2022 Kursi Syeikh Abdullah Fahim Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
8.

RH-2020-007

The Development of COVID-19 Self-diagnostic Systems using Smart Phones for the Benefits of Ummah

 

Prof. Madya Ir. Dr. Nazrul Anuar Nayan 30,000.00 01/12/2020 – 30/11/2022 Kursi Syeikh Abdullah Fahim Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
9.

RH-2020-008

Aplikasi terapi muzik dalam menangani masalah kesihatan mental pelajar institusi pengajian tinggi susulan pandemik Covid-19

 

Prof. Madya Dr.Roziah Sidik @ Mat Sidek 30,000.00 01/12/2020 – 30/11/2022 Kursi Syeikh Abdullah Fahim Sosio-budaya
10.

RH-2020-009

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH SEMASA PENULARAN VIRUS SEPERTI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim 30,000.00 01/12/2020 – 30/11/2022 Kursi Syeikh Abdullah Fahim Sosio-budaya
11.

FRGS/1/2020/SSI0/UKM/02/20

Model Pelancongan Islam di Malaysia Berteraskan Konsep Karavanserai Dalam Tamadun Islam

 

Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek 53,200.00 01/11/2020 – 31/10/2022

Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2020

 

Sosio-budaya

Completed Research

 

BIL. KOD & TAJUK PROJEK KETUA PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) TARIKH MULA & AKHIR NAMA GERAN BIDANG
1.

11KH-001-2009

Kajian Sahsiah Belia Malaysia

Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir

 

 

220,000.00

01/03/2009 – 30/09/2009

 

Institut

Penyelidikan & Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM), Kementerian Belia & Sukan

 

Sosio-budaya
2.

UKM-11KH-05-FRGS0087-2009

Reconstruction of Islamic Economics Assumptions and Theories from Al-Quran and AL-Hadith

 

Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail

 

48,000.00

1/11/2009 – 31/10/2011

 

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), KPT Fasa 2/2009 Ekonomi dan Perniagaan
3.

UKM-11KH-05-FRGS0086-2009

Kajian Modul Pembentukan Akhlak (Ta’dib) Untuk Pesalah Kanak-kanak di Sekolah Henry Gurney

 

Prof. Dato’ Noor Aziah Mohd Awal

 

45,300.00

1/11/2009 – 31/10/2011

 

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), KPT Fasa 2/2009 Sosio-budaya
4.

UKM-11KH-05-FRGS0088-2009

Parameterization of Islamic Financial Transactions

 

Dr. Mohd Adib Ismail

 

49,100.00 1/11/2009 – 31/10/2011

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), KPT Fasa 2/2009

 

Ekonomi dan Perniagaan
5.

S100101

Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Modul Kursus Pendekatan Islam Hadhari Di Kementerian dan Agensi-Agensi Kerajaan

(Tiada di SMPU HADHARI – Projek daftar di UKM Pakarunding)

 

Prof. Dr. Ahmad Sunawari Long

 

59,299.00

Februari 2010 – Julai 2010

 

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Sosio-budaya
6.

UKM-11KH-05-FRGS0082-2010

Paradigma Pemikiran Bukan Melayu Terhadap Kepimpinan Melayu di Malaysia

 

Dr. Abdull Rahman Mahmood

 

42,400.00

 

15/03/2010 – 14/09/2012

 

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) KPT Fasa 1/2010 Politik & Kepimpinan
7.

UKM-11KH-05-FRGS0255-2010

Profit-Sharing In The Islamic Banking Theory

 

Prof. Madya Dr. Aisyah Abdul Rahman

 

50,000.00

 

27/12/2010

– 26/06/2013

 

 

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) KPT Fasa 2/2010

 

Ekonomi dan Perniagaan
8.

UKM-11KH-05-FRGS0256-2010

Fiat Money With Shariah Principles Towards Designing The Islamic Financial System

 

Prof. Madya Dr. Noreha Halid

 

40,000.00

27/12/2010

– 25/06/2013

 

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) KPT Fasa 2/2010

 

Ekonomi dan Perniagaan
9.

11KH-001-2011

Keberkesanan Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Kebangsaan

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman 50,000.00

01/02/2011 – 31/01/2012

 

Seed Money  Penyelidikan Penyandang Kursi Syeikh Abdullah Fahim

 

Sosio-budaya
10.

RH-2011-002

Pembinaan Modul Pemurnian Aqidah & Istitabah: Ke Arah Pencegahan Gejala Murtad

 

Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir

 

124,978.00

 

 

01/07/2011 – 30/06/2012

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

 

Sosio-budaya
11.

FRGS/1/2012/SS03/UKM/02/1

Muslim Environmentally Ethical Behavior (EEB) Model based on Islamic Ethical Values

 

Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

 

50,000.00 04/04/2012 – 03/04/2014

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) KPT Fasa 1/2012

 

Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
12.

ERGS/1/2012/SS07/UKM/01/2

Gross National Happiness: The Truth And Lessons From Zakat

 

Prof. Dr Abdul Ghafar Ismail

 

78,000.00 01/06/2012- 30/11/2014

Geran Penyelidikan Eksploratori (ERGS) Fasa 1/2012

 

Ekonomi dan Perniagaan
13.

RH-2012-001

Pembinaan Indikator Pengukuran Status Muallaf Cina di Selangor

 

Prof. Dr. Siti Rugayah Tibek 43,600.00

01/12/2012 – 30/11/2013

 

Majlis Agama Islam Selangor Sosio-budaya
14.

RH-2012-002

Pembinaan Indikator Pengukuran Status Muallaf India di Selangor

 

Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir 43,600.00

01/12/2012 – 30/11/2013

 

Majlis Agama Islam Selangor Sosio-budaya
15.

ERGS/1/2013/SS07/UKM/02/3

Searching for Theoretical Foundation in Linking Tawhid and Ethics to Economics

 

Dr. Muhammad Hakimi Bin Mohd Shafiai 80,000.00

20/05/2013 – 19/05/2016

 

Geran Penyelidikan Eksploratori (ERGS) Fasa 1/2013

 

Ekonomi dan Perniagaan
16.

FRGS/2/2013/SSI03/UKM//1

Model i-ESQ Dalam Membangunkan Modal Insan Masyarakat Islam Di Malaysia

 

Dr. Muhammad Hilmi Jalil 54,200.00

16/12/2013 –

15/06/2016

 

Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 2/2013

 

Sosio-budaya
17.

FRGS/2/2013/SS02/UKM/03/1

Model Cinta Ilmu Berasaskan Ciri-ciri Muslim Cemerlang Untuk Mentransformasikan Modal Insan

 

Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin 49,000.00

16/12/2013 – 15/06/2017

 

Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 2/2013

 

Sosio-budaya
18.

RH-2015-001

Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim: Terjemahan dan Fawa’id

 

Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir

 

75,000.00

01/02/2015 –

31/01/2017

 

 

Kursi Syeikh Abdullah Fahim Sosio-budaya
19.

RH-2015-002

Jihad Ekonomi dalam Konteks Pembangunan Masyarakat Islam Malaysia dan Kaitannya dengan Filantropi (sifat dermawan) Menurut Islam: Kajian Kes di Lembah Klang

 

Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron 75,000.00

01/02/2015 – 31/01/2018

 

 

 

Kursi Syeikh Abdullah Fahim Ekonomi dan Perniagaan
20.

RH-2015-003

Pembangunan Rangka Kerja Fiqh Alam Sekitar

 

Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri 50,000.00 10/08/2015 – 09/02/2018 Kursi Syeikh Abdullah Fahim Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
21.

RH-2015-004

Kerjasama Malaysia – Jepun Dalam Industri Halal: Ke Arah Pasaran Global

 

Dr. Muhammad Hakimi Bin Mohd Shafiai 50,000.00 10/08/2015 – 09/08/2017 Kursi Syeikh Abdullah Fahim Ekonomi dan Perniagaan
22.

FRGS/1/2015/SS05/UKM/01/1

Kesan Puasa Terhadap Perubahan Emosi dan Keadaan Personaliti Ke Atas Orang Yang Berpuasa Ramadan

 

Prof. Dr. Khairul Anwar @ Johari Bin Mastor 70,200.00 02/11/2015 – 30/04/2018 Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2015 Sosio-budaya
23.

FRGS/1/2016/SS08/UKM/02/1

The Feasibility Study of Waqf-Based Crowdfunding for Humanitarian Aid

Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai

 

49,500.00

 

 

 

 

01/08/2016 – 31/07/2018

 

Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2015

 

Ekonomi dan Perniagaan
24.

RH-2017-001

Pembinaan Modul Akhlak Kekeluargaan Dalam Pendidikan Anak-anak

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd. Yusof Bin Hj. Othman

 

32,650.00 06/04/2016 – 31/12/2017 Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Sosio-budaya
25.

RH-2018-001

THE IDEOLOGY OF ISIS@DAESH: A STUDY OF DABIQ AND RUMIYAH

 

Prof. Madya Dr. Mohd. Hizam Bin Hanafiah 45,000.00 19/03/2018 – 31/01/2019

Geran Penyelidikan Ekploratori GMMF (GMMFERG)

 

Politik & Kepimpinan