COMPLETED THESIS

2010-2021

BIL TAHUN NO MATRIK NAMA TAJUK NAMA PENYELIA
1 2021 P83782 Jefridin bin Atan Peranan Agama Dalam Pembangunan Modal Insan: Analisa Dari Sudut Kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi Dari
Tahun 2004-2009
Dr. Muhammad Hilmi Jalil
2 2020 P95180 Muhammad Khatib Johari Klasifikasi Ilmu Menurut Shaykh Ahmad Al-Fatani Dalam Fatawa Al-Fataniyyah Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek
3 2019 P74999 Hroon Ali Gindo The Roles Of Sprituality And Capital Development Dato’ Prof. Dr. Zakaria Stapa
4 2019 P82944 Nur Asmadayana bt Hasim Kajian Mengenai Prinsip-Prinsip Etika Konvensional Dan Islam Untuk Garis Panduan Etika Bioteknologi Moden di Malaysia Prof Dr. Latifah Amin dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob
5 2019 P72449 Fatmawati binti Abdin Perhubungan Di Antara Tanggapan Keadilan Dalam
Mengurus Sistem Ganjaran dan Komitmen Organisasi: Kepercayaan Kepada Penyelia
Sebagai Pemboleh Ubah Pengantara
Prof. Madya Dr. Azman Ismail
6 2019 P85889 Mohd Irfan bin Mohd Terin Kefahaman Pendidikan Islam Muslim Rohingya: Kajian Di
Lembah Klang Malaysia
Prof.Madya Dr. Jaffary Awang dan Dr. Muhammad Hilmi Jalil
7 2019 P74256 Aulia Rahman bin Zulkarnaini Kesepaduan Ilmu Naqli Dan Aqli Dalam Pendidikan Stem: Kajian Status Dan Faktor Keberadaan Nilai Islam Dalam Kursus Stem Di Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Dato’ Dr Yusof Haji Othman, Dr Wan Nasyarudin Wan Abdullah, Dr Fazley Abdul Rahim
8 2019 P86087 Radin Anis Adlina binti Radin Hasbani Kefahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Filantrofi (Kedermawanan) Dan Jihad Ekonomi Menurut Islam:
Kajian Kes Di Lembah Klang
Prof Madya Dr Mohamad Sabri Haron
9 2019 P82940 Che Suhaila binti Che Haron Kesan Puasa Ramadan Ke Atas Perubahan Darjah Ketakwaan dan Kepribadian Positif: Satu Kaedah Diari Prof Dr Khairul anwar Mastor, Dr Syaidatun Nazirah abu Zahrin
10 2018 P77305 Tengku Radziatan Mardziiah binti Tengku A. Razak Pengurusan Dana Organisasi Bukan Untung (Npo) Menurut Pandangan Islam: Satu Kajian Di
Islamic Relief Malaysia
Dr. Mat Noor bin Mat Zin, Prof Dato Zakaria Stapa
11 2018 P77308 Ros Maimunah binti Haji Yahya Zikri Penggunaan Simulasi Perisian Stellarium Sebagai Sokongan Teknikal Terhadap Aktiviti Cerapan Astrofiqh di Malaysia Prof Madya Dr Ibnor Azli Ibrahim
12 2018 P77310 Nur Hidayah Mohd Abd Malik Budaya Cinta Ilmu Dalam Kalangan Mahasiswa dan
Hubungannya Dengan Personaliti Mukmin
Dr. Syaidatun nazirah Abu Zahrin dan Prof. Madya Dr. fariza Md Sham
13 2018 P81109 Newal Abdushekur Mohamed Applying The Enabler’s Indicators Of The Europian
Foundation For Quality Management (Efqm) On
Al-Shaima Teaching Institute
(Makkah Al-Mukarramah)
Dr Mohd sabri bin Harun
14 2018 P72848 Nurfida’iy binti Salahuddin Tafsiran Al-Nursi Terhadap Tanda Kiamat Menerusi
Karya Agungnya Risale-Inur
Prof Madya Dr Ibnor Azli Ibrahim
15 2018 P79505 Siti Masliah binti Mohd Nuri Akal Budi Belia Melayu Islam Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir dan Prof. Dr. Madya Fariza Md. Sham
16 2017 P72808 Faqih Pembangunan Modal Insan Melalui Pemerkasaan Sistem Upah dalam Peningkatan Prestasi kerja Dr Mohd Hakimi Mohd Shafiai dan Prof Madya Dr. Mohamad Sabri Haron
17 2017 P74998 Norazmira binti Abdul Raman Pengaruh Agen Sosialisasi Terhadap Literasi Kitar Semula Dalam Kalangan Belia Muslim Prof. Madya Dr. Maisarah binti Ahmad dan Prof. Madya Dr Mashitoh binti Yaacob
18 2017 P69283 Hajar Nurma Wachidah Tashbīh Tamthil Surah Al-Baqarah Sebagai Media
Dakwah
Prof. Dr. Siti rugayah binti Hj. Tibek dan Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah
19 2017 P80557 Nur Izzaty Binti Mohamad Hubungan Antara Tekanan Kerja, Sokongan Sosial Dengan Konflik Kerja-Keluarga Berdasarkan Perspektif
Islam Dan Empirikal
Prof. Madya Dr. Azman bin Ismail
20 2016 P59297 Mohd Razlan bin Ahmad Pembinaan Balai Cerap Astrofioh Berasaskan Spesifikasi
Mekanikal Dan Pematuhan Syarie Di Malaysia
Dr. Ibnor Azli Ibrahim
21 2016 P52828 Norul Kausar binti Musa Khidmat Masyarakat Tunjang Masyarakat bertamadun Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah Prof Madya Dr Ismail bin Bakar 
22 2016 P57946 Mohd Imran Mohd And Nasir Pengembangan Kelas Menengah India Muslim dan Persepsi Mereka Terhadap Isu-isu Ekstremisme Prof Dr Wan Kamal Mujani
23 2016 P62121 Muhammad Faiz Pendirian Bediuzzaman Said Nursi Terhadap Terhadap Tasawuf dan Tarekat Menerusi Karyanya Risale-I Nur Prof. Madya Dr. Ibnor Azli
24 2015 P64700 Ahmad Faizuddin B. Ramli Dialog Antara Agama: Kefahaman Dan Amalan Ahli Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim) Negeri Johor Dan
Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa (IPSI)
Prof Madya Dr Jaffy Awang
25 2014 P56271 Siti Syaznira binti Muhamad Hubungan antara Tingkah Laku Aqidah, Tingkah laku Ibadat dan Penyelewengan Akhlak Belia Islam di Kelantan Prof. Dr Khairul Anwar @ Johari Mastor
26 2013 P52831 Nor Nazimi binti Mohd Mustaffa Istilah Kerohanian Dalam Al-Quran Dan Hadīth: Kajian
Terhadap Pengaruh Al-Qalb (Hati) Dalam
Membentuk Tingkah Laku Manusia
Dr Aminuddin bin Basir
27 2012 P46940 siti Faizah binti Md Azhari Falsafah Angka Menerusi Surah-surah Makkiyyah Prof. Dr. Abdul Latif bin Samaian
28 2010 P32809 Amidi bin Abdul Manan Kajian Kes Rehabilitasi Banduan Di Penjara Penor: Mengkaji Keberkesanan Pemulihan Banduan Berkaitan Aspek Akidah
Menggunakan Pendekatan Biasa Dan Sains
Prof Madya. Dr Mohd Arip
29 2010 P37138 Mohd Nazir bin Hj. Mat Yunoh Persepsi Pelajar Non-Muslim Universiti Kebangsaan Malaysia Terhadap Nilai Toleransi Islam Dr Abdul Salam bin Hj. Kasmo
BIL TAHUN NO MATRIK NAMA TAJUK NAMA PENYELIA
1 2021 P92962  Suhaila Binti Nadzri Pembinaan Garis Panduan Amalan Akhlak Dan Saft Dalam Konteks Keusahawanan Muslim: Kajian Kes Industri Perkhidmatan Katering Profesor Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob
2 2021 P94713 Wan Qashishah Akmal Binti Wan Razali Kosmologi Cahaya Integratif: Satu Perbandingan Teori Kesatuan Kewujudan Sufi (Wahdat Al-Wund) Dan Fizik (Theory Of Everything Toe) Dr Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabid
3 2021 P94472 Nur Ainul Basyirah Bt Alias Pelaksanaan Amalan Wakaf Khilafah Uthmaniyyah
Di Bosnia Dan Herzegovina Pada Abad
Ke-15m Hingga Abad Ke-17m
Prof Madya Dr Ermy Azziaty Roziali
4 2021 P77300 Maafi Husin Bin Ali Amran Penilaian Terhadap Isu Akidah dalam Kitab Limadha Ikhtartu Madhhab Al-Shiah oleh Muhammad Mari’I berdasarkan Mazhab Ahli Sunnah Waljamaah. Dr Muhammad Hilmi Jalil
5 2020 P88770 Dicky Wiwittan Bin Toto Ngadiman Pengaruh Harga Diri Dan Hubungan Sosial Terhadap Celagat BerhutanG Dalam Kalangan Muslim B40 Prof Madya Dr Salmy Edawati Yaacob
6 2020 P69854 Aimi Anuar Perhubungan Antara Pengurusan Sistem Ganjari Keadilan Prosedur Dan Hasil Pekerja Di
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Prof Dr. Razaleight Bin Kawangit
7 2020 P92961 Mohamed Qusairy Bin Thaha Jabatan
Pemikiran Sosio-Agama Ahmad 
Dr. Wan Masyrudin B. Wan Abdullah
8 2020 P94712 Nur Izzaty Binti Mohamad Perhubungan Di Antara Peranan Pengurusan Dalam Program Latihan, Motivasi Pembelajaran Dan Gelagat Pekerja Di Agensi-Agensi Pusat Kerajaan Persekutuan Malaysia Prof. Madya Dr. Azman B.Ismail
9 2019 P62261 Rosli bin Mokhtar Pemggunaan Talil Ajkam oleh Ibn Qudamat Al-Maqdisi dalam Kitab Al-Mughni Berkaitan isu Al-Rahn. Prof Madya Dr Mojamad Sabri Harun
10 2019 P72877 Mohd Hafiz Bin Safiai Pengubahsuaian Astrolab Mengikut Standard Malaysia Dan Analisis Kejituannya Dalam Penentuan Arah Dan Waktu (Al-Mīqāt) Prof Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim
11 2019 P60037 Ahmad Zaki Bin Md Ali @ Tahir Konsep Dan Aplikasi Forex: Satu Analisis Perbandingan Hukum Prof Madya Dr. Mohamad Sabri Haron
12 2019 P78481 Nor ‘Ain Bt Abdullah Perhubungan Di Antara Peranan Mentor. Hubungan Mentormenti Dan Kejayaan Kerjaya Menti Dalam Perkhidmatan Awam, Malaysia Prof.Madya Dr. Azman Ismail
13 2019 P64749 Muhammad Adnan Bin Abdullah Peranan Dan Perlindungan Undang-Undang Terhadap Badan Bukan Kerajaan: Kajian Kes Yayasan Kasih Sayang Negeri Sembilan Prof Dato’ Noor Aziah Binti Mohd Awal
14 2019 P82943 Nazneen Binti Ismail Pembinaan Model Cinta Ilmu Berasaskan Konsep Al-Falah:Analisis Persamaan Struktural Dr Syaidatun Nazirah Abu Zahrin
15 2019 P75333 Ayad Abdulkadhim Taresh The Artistic Features Of The Baghdad School Of Islamic Painting In The Abbasi Period Drawing – Yahya Ben Mahmoud Al Wasiti-Model Dr. Roziah bibti Sidek
16 2019 P59641 Nor Afian Bin Yusof Pengaruh Anime Terhadap Akhlak Remaja Islam Di Selangor : Faktor Penghayatan Agama, Sikap Dari Pendedahan Anime Dan Pegangan Nilai Akhlak Prof Dr. Khairul Anwar @ Johari Mastor
17 2019 P83781 M. Adib Fuadi Nuriz Perkembangan Pluralisme Agama Di Institusi Pengajian Tinggi Islam Indonesia Kajian Kes Di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Dan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Madya. Dr. Jaffary Awang
18 2019 P59641 Mohammed Zain Bin Yusof Hubungan Faktor Anteseden Keusahawanan Sosial Dengan Keusahawanan Sosial Dalam Kalangan Penuntut Risale-I Nur Dan Impaknya Terhadap Masyarakat Di Turki Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Bin Ibrahim
19 2019 P82400 Nurul Syazwani Mohd Noor Pembentukan Model Risiko Ketidakpatuhan Syariah Berasaskan Kontrak Dalam Kewangan Islam Dr. Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai
20 2019 P56269 Fatin Hazwani @ Hasidah Siran Hubungkait Kepatuhan Hukum Taklif Kekeluargaan Dan Personaliti Beragama Dengan Kebahagiaan Perkahwinan Dalam Kalangan Muslim Prof Khairul Anwar Mastor
21 2019 P80441 Nurshahira Binti Ibrahim Perhubungan Di Antara Kepimpinan Transformasi, Pemerkasaan Psikologi, Dan Perilaku Positif Terhadap Kerja Dalam Kalangan Pekerja Di Lembaga Tabung Haji Malaysia Prof Madya  Dr. Azman bin Ismai;
22 2018 P80676 Nor Nazimi binti Mohd Mustaffa Konsep Tingkah Laku Beragama Berdasarkan Metode Nubuwwah  Prof. Madya Dr. Aminuddin Basir 
23 2018 P72904 Samir Jasim Hilo Expressive Ability in Architectural Sculpture
in the United Arab Emirates
Tidak dinyatakan
24 2018 P79560 Suwandi  Penstrukturan Semula Konsep Perniagaan Islam Masa Kini Kajian Menurut al-Quran dan al-Sunnah Dr. Muhammad Hakimi Mohd Syafiai
25 2018 P75276 Tengku Maaidah Binti Tengku A Razak Keberkesanan Program Latihan Pembangunan Usahawan Dalam Konteks Aplikasi Amalan Perniagaan Peserta Menurut Perspektif Islam : Satu Kajian Kes Di Bahagian Pembangunan Usahawan (Bpu), Majlis Amanah Rakyat
(Mara) Di Negeri Selangor
Prof. Madya Dr. Mohamad Sabribin Haron
26 2018 P77304 Abid Ullah The Economic Role of Cash Waqf Based Crowdfunding In Reducing Financial Vulnerabilities Among Low Income Malay Households Dr. Muhammad Hakimi Mohd Syafiai
27 2018   Wan Aishah Binti Wan Mohd Nowalid Perhubungan Antara Pengurusan Kerjaya, Tingkah Laku Proaktif Dan Kejayaan Kerjaya Di Jabatan Agama Islam, Malaysia Prof. Madya Dr. Azman Ismail
28 2018 P75275 Mohamed Fairooz bin Mohamed Fathillah Kefahaman Masyarakat Islam Tentang Doktrin dan Amalan Syiah di Malaysia Prof. Madya Dr. Ahmad Munawar bin Ismail
29 2018 P69312 Muhammad Hasbi Zaenal Aplikasi Wakaf Lontemporari dalam Konteks Filantropi Islam: Kajian Persepsi Mayarakat di Indonesia dan Malaysia Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri bin Haron
30 2018 P74997 Nurul Hlimiyah Pengukuran Kemampuan Sosioekonomi Berdasarkan Metodologi TSR Dr. Muhammad Hakimi Mohd Syafiai
31 2018 P62260 Wan Hakimah bin Wan Ibrahim @ W. Deraman Kesan Peraturan Terhadap Kecekapan Perbankan Islam di Malaysia Prof Dr. Abdul Ghafar Ismail
32 2018 P79506 Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin Migrasi dan Impaknya terhadap Perkembangan Islam di Sabah Prof Madya Dr Ibnor Azli Ibrahim
33 2018 P82942 Syahrul Anuar bin Ali Niat dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Dalam Melanggan Mikro Kredit Dalam Kalangan Pekebun Kecil Sawit Perendirian Profesor Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob
34 2017 P72369 Khadijah binti Muda Pembentukan Model Toleransi Beragama dalam Kalangan Belia Pelbagai Etnik  Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor
35 2017 P47233 Harliana binti Halim Pemikiran Ibn Khaldon Tentang Perubahan Sosial Prof Madya Dr Aminuddin Basir 
36 2017 P61216 Nor Azmidah binti Zali Keberkesanan Pelaksanaan Identiti Etika Korporat di Syarikat Tersenarai Syariah di Malaysia Prof Dr. Abdul Ghafar Ismail
37 2017 P65268 Nurfaradilla Haron Sumbangan Zakat pada Keluaran Negara Kasar Bahagia Prof Dr. Abdul Ghafar Ismail
38 2017 P69311 Muhammad Masruri Manhaj al-Sunnah dalam Rawatan Gangguan Makhluk Halus dan Sihir seta Aplikasinya dalam Kalangan Pengamal di Malaysia Dr. Wan Nasyruddin Wan Abdullah
39 2017 P60038 Wan Norsyakila binti Wan Kamarudin Nilai Optimum Kontrak Mudharabah Dalam Teori Pengantaraan Kewangan Profesor Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob
40 2017 P61117 Nooraini binti Sulaiman Model Kepatuhan Jurutera Terhadap Amalan Etika dalam Kerjaya Kejuteraan Prof Dr. Azami Zaharim
41 2016 P62735 Zelhuda Shamsuddin Tadbir Urus dan Pengurusan Kewangan Koperasi di Malaysia Prof Dr Abdul Ghafar Ismail
42 2016 P60040 Ahmad Amri Bin Zainal Adnan Religiositi, Personaliti Dan Tingkah Laku Kerja Muslim Dalam Kalangan Pentadbir Universiti-Universiti Awam
Di Lembah Klang
Prof Dr. Khairul Anwar Mastor
43 2016 P61116 Wan Nadzirah binti Wan Mohamad Penghayatan Muslim, Pengetahuan, Personaliti dan Tingkah laku Pemilihan Makanan Berlogo halal Malaysia Prof Dr. Khairul Anwar Mastor
44 2016 P29439 Mohd Soberi Awang Pengislahan dan Pengembangan Asnaf Zakat Masa Kini Kajian Kes di Negeri Terengganu Prof Madya Dr. Mohamad Sabri bin Haron
45 2016 P63040 Ahmad Mujahid bin Abdullah Kesesuaian Kitab Barzanji Sebagai Medium Dakwah dalam Masyarakat Melayu Prof. Dr. Siti Rugayah bin Hj. Tibek
46 2015 P36288 Juwaini  Konsep Al-Nubuwwah dalam Islam: Tumpuan kepada Pemikiran Ibn Sina Dr Nik Yusri Musa dan Prof Madya Dr Aminuddin Basir Ahmad
47 2015 P59377 Syarul Azman bin Shahruddin Integrasi Mualaf Cina Terhadap Kebudayaan Masyarakat Melayu di Negeri Selangor Prof. Madya Dr. Razaleight Muhamat @ Kawangit
48 2015 P62591 Haji Abdul Kadir bin N.C. Mohamad Peranan Dan Sumbangan Haji Ismail Omar Abdul Aziz Dalam Pendidikan Dan Pentadbiran Agama Di Negeri Johor Darul Ta’zim Dan Negara Brunei Darussalam Dr Ibnor Azli bin Ibrahim dan Prof. Dr Haji Kamaruzaman bin Yusoff
49 2015 P59376 Mohd Musa bin Sarip Kecenderungan Tingkah Laku Penamaan Wasi dalam Kalangan Pencarum Kumpulan Wang Simpanan pekerja  Prof Madya Dr Mohamad Sabri Haron dan Prof Dr Khairul Anwar Mastor
50 2014 P63038 Hajah Rose binti Abdullah  Model Institusi Kewangan Mikro Islam Berasaskan Wakaf di Brunei Darussalam Prof Dr. Abdul Ghafar Ismail
51 2014 P56240 Muhammad Yosef Niteh Al Madhahib Al-Fikriyyah : Dirasah Tahliliyyah Cala Al-Silmäniyyah
Wa Al-Librāliyyah Wa Algasräniyyah Fi Hayati
Al-Muslimin
Dr Ismail Bakar dan Dr Aminuddin Basir
52 2014 P52973 Hairol Anuar Bin Hj Mak Din Signifikan Nilai Di Dalam Memilih Kepimpinan Politik Dalam
Kalangan Kelas Menengah Melayu Pasca Deb
Prof. Dato Zakaria bin Stapa
53 2013 P55455 Bayu Taufiq Possumah Pembinaan Semula Teori Ekonomi Islam Berasaskan
Al Qur’an Dan Al Sunnah
Prof Dr. Abdul Ghafar Ismail
54 2012 P42334 Mohd Fadzhil Mustafa Pemikiran Dan Sumbangan Imām Al-Juwayni Dalam Pembentukan Integriti Modal Insan
Di Malaysia
Prof Madya Dr. Mohamad Sabri bin Haron