Alhamdulillah, Forum HADHARI Bil. 1/2023 bertajuk “Bencana Alam: Punca dan Solusi” telah berjaya diadakan pada waktu berikut:
.
Tarikh: 5 Januari 2023 (Khamis)
Masa: 10.00 pagi – 12.00 tengah hari
Tempat: Secara Hibrid dan Secara Dalam Talian
Hibrid (Bilik Mesyuarat Aras 1, Institut Islam Hadhari, UKM)
.
Moderator:
Encik Mohammad Ikhwan Ismail
Felo Penyelidik
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
.
Ahli Panel:
Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer
Pensyarah Kanan
Geologi Kejuruteraan dan Mekanik Tanah
Universiti Kebangsaan Malaysia
.
Dr. Khamarrul Azahari Razak
Director, Disaster Preparedness and Prevention Center (DPPC)
Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Kuala Lumpur