Topik Kertas Kerja

Hukum Haji berkaitan Wanita;

Isu Psikologi Wanita semasa menunaikan Haji;

Gangguan Seksual terhadap Wanita semasa menunaikah Haji;

Pengalaman dan Cabaran Wanita semasa menunaikan Haji;

Cabaran Ibu yang menyusukan anak semasa menunaikan Haji;

Wanita dan Isu Perubatan semasa menunaikan Haji;

Haid KETIKA Haji;

Isu Alam Sekitar semasa menunaikan Haji;

Fesyen wanita dan Haji;

Hospitaliti dan perkhidmatan mesra Muslimah KETIKA HAJI.

Join Us Now

Buku Program

Klik di sini

Jadual Program

Klik di sini

Organizers

Institut Islam Hadhari,

Kursi Sheikh Abdullah Fahim

Universiti Kebangsaan Malaysia