Alhamdulillah, Webinar: Bengkel Bimbingan Pengurusan Projek Penyelidikan telah berjaya diadakan dengan kerjasama antara Kluster Penyelidikan Warisan dan Masyarakat Madani (WMM), Pusat IDEA UKM dan Institut Islam Hadhari, UKM.
Penceramah:
YBhg. Prof. Dr. Nazura Abdul Manap
Profesor, Fakulti Undang-Undang, UKM