APEC 2023

IKMAS UKM dengan kerjasama MITI Malaysia, kerajaan USA, APEC, ERIA, World Bank, OECD, World Economic Forum telah berjaya mengadakan dua bengkel APEC di Seattle, USA.
Pada 4 Ogos telah diadakan Workshop on Inclusive and Responsible Business and Investment and Climate; dan pada 6 Ogos telah diadakan bengkel Manufacturing Related Services.
Kedua-dua bengkel telah dihadiri oleh wakil dari 21 negara APEC dan wakil badan antarabangsa.