Naratif Malaysia Seminar Series No 1/2020

Memecah Tempurung Melayu: Membina Bangsa yang Mencabar Diri

Date: 10 February 2020
Time: 10.00am – 12.00pm
Venue: IKMAS Meeting Room, UKM Bangi
Speaker: Prof. Dr. Sufian Jusoh, IKMAS UKM

Abstrak

Dalam menangani zaman pasca-globalisasi, mentaliti serta atitud Melayu perlu berubah. Justeru itu, pembentangan ingin meneroka mengenai keterbatasan serta keupayaan yang dimiliki oleh orang Melayu dalam pengalaman Malaysia. Usaha ini tidaklah begitu sukar memandangkan sudahpun terdapat perubahan di kalangan orang Melayu itu sendiri. Ini terbukti tatkala terdapat orang Melayu yang telah berjaya di atas usaha mereka sendiri, meskipun fakta ini tidaklah menafikan terdapat juga yang masih menggunakan ‘tongkat’ (walaupun mere sebenarnya ada keupayaan untuk berdikari). Lantaran itu, pembentangan ini mencadangkan bahawa usaha yang perlu digiatkan untuk Melayu terus berjaya adalah dengan membebaskan Melayu dari cengkaman dasar kerajaan. Ini kerana, cengkaman ‘dari atas’ ini bukan sahaja merugikan orang Melayu akan tetapi turut merugikan Malaysia secara keseluruhannya. Lantas, kerajaan perlu berani memperkenalkan dasar liberal yang memberdayakan Melayu untuk memecahkan ‘tempurungnya’ sendiri serta mampu bersaing dengan bangsa dan negara lain. Tanpa dasar liberal ini, maka orang Melayu akan kehilangan peluang untuk memanifestasikan potensinya sendiri.

 

Biodata

Profesor Dr. Sufian Jusoh merupakan Pengarah Institut Kajian Malaysia & Antarabangsa (IKMAS) dalam bidang perdagangan antarabangsa. Beliau juga merupakan pengerusi untuk kursi ASEAN Integration Grand Challenge di UKM. Selain itu, beliau turut terlibat dalam World Trade Institute (WTI) yang berpangkalan di Universiti Bern, Institute of Diplomacy and Foreign Relations (IDFR) di bawah Kementerian Luar Negeri serta ahli kepada Pacific Economic Cooperation Council Malaysian Chapter. Sehingga kini, beliau memainkan peranan penting dalam reformasi undang-undang perlaburan di Myanmar, Timor Leste, Laos and the Federated States of Micronesia.

Profesor Sufian merupakan Barrister-at-Law (England & Wales) of Lincoln’s Inn, London. Sufian serta memperoleh pendidikan LL.B daripada Cardiff Law School, LL.M (Merit) daripada University College London and a Doctor in Law (summa Cum Laude) daripada Universiti Bern, Switzerland.