Reimagining Refugee Integration, Realizing Sustainable Development Goals: Progress & Barriers in Malaysia, Indonesia, Thailand & Japan

Institut Kajian Malaysia & Antarabangsa (IKMAS, UKM), menerusi pelaksanaan geran penyelidikan Japan Foundation akan menganjurkan satu dialog secara atas talian bagi membincangkan progres dan kekangan dalam integrasi pelarian dan pelaksanaan SDGs di Malaysia, Indonesia, Thailand dan Jepun. Perincian dialog adalah seperti berikut.

Tarikh: 17 Mac 2021
Masa: 9.30 pagi – 12.00 tengah hari
Platform: Zoom – https://zoom.us/j/97014406352
Lampiran: Poster

Penyelidik yang berminat boleh terus ke platform tersebut (a first come, first served basis)