Journal of Contemporary Islamic Law

No e-ISSN: 0127-788X
I

June 2016 Vol 1 (1)

1 JUNE 2016

Kedudukan Fatwa dan Pendapat Mufti Sebagai Autoriti di Mahkamah Syariah Malaysia
The Position of Fatwa and Mufti Opinion as Authority in Malaysian Sharia Court
Mohd Kamel Bin Mat Salleh, Mohd Al Adib Bin Samuri & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim
2016, Vol. 1(1), pp. 1-23. | PDF
Received: 21 March 2016 | Accepted: 10 May 2016 | Published: 01 June 2016

Islamic Personal Financing Instruments in the Malaysian Banking Industries: Issues and Alternatives
Amir Fazlim Yusoff, Mat Noor Mat Zain, Salmy Edawati Yaacob, Hanira Hanafi, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, 
Abdul Mu’min Mohammad Idrus & Muhammad Shahir Ridzuan Md Radzi
2016, Vol. 1(1), pp. 24-38. | PDF
Received: 21 March 2016 | Accepted: 10 May 2016 | Published: 01 June 2016                                                                                              

Tatacara Penahanan Pra Perbicaraan Jenayah Syariah di Malaysia: Analisis Menurut Pandangan Fuqaha
Sharia Criminal Pre-trial Detention Procedure in Malaysia: An Analysis from Islamic Jurists Perspective 
Wafaa’ Binti Yusof & Anita Abdul Rahim
2016, Vol. 1(1), pp. 39-54. | PDF
Received: 11 May 2016 | Accepted: 28 May 2016 | Published: 01 June 2016                                                                                                                                                  

Keputusan Hakim Syarie dalam Kes-Kes Pengesahan Hibah Mengenai Sighah
Sharia Judges Decission in Hibah Endorsement Cases on Sighah
Nurul Syuhadah Binti Azalan & Noor Lizza Binti Mohamed Said
2016, Vol. 1(1), pp. 55-68. | PDF
Received: 22 March 2016 | Accepted: 10 May 2016 | Published: 01 June 2016