Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X
I

2017 2(2)

30 DECEMBER 2017

Impak Kewangan Mikro Shariah Kepada Prestasi Usaha Usahawan Mikro: Kajian di Koperasi Shariah Baitul Qiradh Acheh
The Impact of Shariah Finance Micro towards the Performance of Micro Bussiness Entrepreneur: A Study of The Shariah Cooperation of Baitul Qiradh Acheh
Asmawati Husaini, Shofian Ahmad, Muhammad Adib Samsudin
2017, Vol. 2(2), pp. 1-23.  |  PDF
Received: 1 September 2016 | Accepted: 22 July 2017 | Published: 30 December 2017

Perakaunan Zakat Terhadap Manfaat Berupa Barangan (Benefit in Kind) di Malaysia
Zakat Accounting of Benefit in Kind in Malaysia
Zahri Hamat, Nurul Ilyana Muhd Adnan
2017, Vol. 2(2), pp. 24-35.  |  PDF
Received: 26 September 2017 | Accepted: 27 November 2017 | Published: 30 December 2017

Faktor-faktor Dorongan Kesalahan Khalwat di Negara Brunei Darussalam
Driving Factors of Khalwat Offences in Negara Brunei Darussalam
Nabilah Rosmasayu Metusin, Mohd Al Adib Samuri
2017, Vol. 2(2), pp. 36-46.  |  PDF
Received: 1 March 2017 | Accepted: 7 November 2017 | Published: 30 December 2017

Perkaitan Realiti Sosial Kehidupan Manusia Dengan Penetapan Hukum Syarak: Satu Penelitian Terhadap Al-Sunnah
The Connection of Social Human Reality with the Determination of Islamic Legal Rulings: A Study of al-Sunnah
Mohd Akram Dahaman@Dahlan, Muhamad Khadafi Rofie, Mohd Nizho Abdul Rahman, Muhamad Amar Mahmad

2017, Vol. 2(2), pp. 47-60.  |  PDF
Received: 23 September 2016 | Accepted: 3 December 2017 | Published: 30 December 2017

Mas Kahwin di Pahang: Satu Penilaian Semasa
Dower in Pahang: A Current Appraisal
Muhammad Najib Abdul Wakil, Che Maryam Ahmad
2017, Vol. 2(2), pp. 61-73.  |  PDF
Received: 13 November 2017 | Accepted: 22 November 2017 | Published: 30 December 2017