Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X
I

2018 3(1)

1 JUNE 2018
Garis Panduan dalam Penyediaan Borang Hibah di Mahkamah Tinggi Syariah
Guideline in Preparing Hibah Document at The Shariah High Court
Adilah Binti Mohd Sa’afie, Mohd Zamro Bin Muda
2018, Vol. 3(1), pp. 1-7.  |  PDF
Received: 9 January 2018 | Accepted: 21 May 2018 | Published: 1 June 2018
Asas Tanggungan Pengamal Perubatan dalam Undang-undang Islam Menurut Fuqaha
The Basis of Medical Practiitioner Liability in the Islamic Law According to Islamic Jurist
Abdul Basir Bin Mohamad, Nurbazla Ismail
2018, Vol. 3(1), pp. 8-15.  |  PDF
Received: 9 January 2018 | Accepted: 26 February 2018 | Published: 1 June 2018
Parameter Syariah dalam Produk Berstruktur Islam
Shariah Parameters in Islamic Structured Products
Azlin Alisa Binti Ahmad, Siti Suhaida Binti Suhardi
2018, Vol. 3(1), pp. 16-26.  |  PDF
Received: 25 February 2018 | Accepted: 24 April 2018 | Published: 1 June 2018
Masa Depan Pengawalseliaan Ar-Rahnu di Malaysia Menurut Perspektif Perundangan
Future Regulatory of Al-Rahn in Malaysia in Law Perspective
Asiah Alkharib Shah, Nurhafilah Binti Musa, Salmy Edawati Binti Yacob
2018, Vol. 3(1), pp. 27-34.  |  PDF
Received: 24 March 2018 | Accepted: 23 April 2018 | Published: 1 June 2018
Keadilan Restoratif dan Retributif dalam Syariah dan di Malaysia: Satu Sorotan
Restorative and Retributive Justice in Shariah and in Malaysia: A Review
Ramizah Binti Wan Muhammad

2018, Vol. 3(1), pp. 35-41.  |  PDF
Received: 9 January 2018 | Accepted: 28 February 2018 | Published: 1 June 2018