Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X
I

2021 6(2)

15 DECEMBER 2021

Akad Jual Beli dalam Talian Berasaskan Prinsip Fiqh Muamalat
Contract of Sale and Purchase via Online from Fiqh Muamalat Principles
Roshaimizam Suhaimi, Ismail Ahmad, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Ezani Yaakub, Jasni Sulong
2021, Vol. 6(2), pp. 1-11.  |  PDF
Received: 12 August 2021 | Accepted: 11 November 2021 | Published: 15 December 2021

Aplikasi Qabd dalam Hibah: Pandangan Fuqaha dan Pengamalan dalam Perundangan di Malaysia
Application of Qabd in Hibah: Fuqaha Views And Legal Practice in Malaysia
Nor Aini Abdullah, Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Zamro Muda, Nasrul Hisyam Nor Muhamad
2021, Vol. 6(2), pp. 12-21.  |  PDF
Received: 09 May 2021 | Accepted: 11 November 2021 | Published: 15 December 2021

Analisis Perbandingan Pandangan Fuqaha mengenai Syarat Ahliyyah dalam Perkahwinan
Comparative Analysis of Fuqaha’s Views on the Conditions of Ahliyyah in Marriage
Nurul Ain Hazram, Raihanah Azahari
2021, Vol. 6(2), pp. 22-31.  |  PDF
Received: 01 September 2021 | Accepted: 11 November 2021 | Published: 15 December 2021​

Perkahwinan Bawah Umur dari Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘Ah
Underage Marriage from The Perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘Ah
Nurul Ain Hazram, Raihanah Azahari
2021, Vol. 6(2), pp. 32-42.  |  PDF
Received: 02 September 2021 | Accepted: 11 November 2021 | Published: 15 December 2021

Are the Limitations on Remedies Fair? A Comparative Study Between the US Law and Islamic Law
Fahad Mubarak Aldossary
2021, Vol. 6(2), pp. 43-54.  |  PDF
Received: 02 May 2021 | Accepted: 11 November 2021 | Published: 15 December 2021

Pembahagian Harta Pusaka dalam Kalangan Masyarakat Muslim di Negeri Sembilan: Satu Kajian Literatur
Distribution of Inheritance Among Muslims Society in Negeri Sembilan: A Literature Review
Wan Nur A’ina Mardhiah Wan Rushdan, Mohd Zamro Muda, Zuliza Mohd Kusrin
2021, Vol. 6(2), pp. 55-64.  |  PDF
Received: 14 September 2021 | Accepted: 26 November 2021 | Published: 15 December 2021

Keperluan Tadbir Urus Syariah di Industri Kecil dan Sederhana (IKS): Satu Tinjauan Literatur
The Need of Shariah Governance for Small and Medium Enterprise (SME): A Literature Review
Abd Hakim Abd Rasid, Salmy Edawati Yaacob, Mat Noor Mat Zain
2021, Vol. 6(2), pp. 56-66.  |  PDF
Received: 14 September 2021 | Accepted: 29 November 2021 | Published: 15 December 2021

Standard Penarafan Hotel Mesra Muslim Berdasarkan Maqasid Syariah: Satu Sorotan
Muslim Friendly Hotel Rating’s Standards Based on Maqasid Syariah: An Overview
Aziz Abidin Azmi Puat, Mohammad Zaini Yahaya
2021, Vol. 6(2), pp. 67-76.  |  PDF
Received: 14 September 2021 | Accepted: 29 November 2021 | Published: 15 December 2021

Tāhā Jābir al-ʻAlwānī’s Viewpoint on Apostasy: An Analytical Study from Bangladesh Perspective
Belayet Hossen, Abdul Bari Awang
2021, Vol. 6(2), pp. 77-85.  |  PDF
Received: 06 May 2021 | Accepted: 29 November 2021 | Published: 15 December 2021

Kesesuaian Komponen Pendedahan Maklumat dalam Peraturan 3 P.U. (A) 458 untuk Transaksi Pembelian dalam Talian
Amirah Madihah Adnan, Zamzuri Zakaria, Norhoneydayatie Abdul Manap
2021, Vol. 6(2), pp. 86-95.  |  PDF
Received: 14 September 2021 | Accepted: 02 December 2021 | Published: 15 December 2021

Wakaf Sebagai Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pendidikan Peringkat Sekolah di Malaysia: Satu Tinjauan
Waqaf as Alternative Education Fund for School Level in Malaysia
Mohd Faizal Noor Ariffin, Mohammad Zaini Yahaya, Abdul Basir Mohamad, Amir Fazlim Jusoh@Yusoff
2021, Vol. 6(2), pp. 96-104.  |  PDF
Received: 14 September 2021 | Accepted: 29 November 2021 | Published: 15 December 2021

Konsep Fesyen Menurut Syarak Dan Kaitan Dengan Tabarruj: Satu Tinjauan Literatur
A Concept of Fashion According to Islamic Law and Its Relation with Tabarruj: A Review
Siti Zanariah Husain, Muhammad Adib Samsudin
2021, Vol. 6(2), pp. 105-117.  |  PDF
Received: 06 July 2021 | Accepted: 16 October 2021 | Published: 15 December 2021

Kelebihan dan Kekurangan Sukuk Blockchain: Satu Sorotan Literatur
The Advantages and Disadvantages of Blockchain Sukuk: A Literature Review
Nadhirah Sakinah Sidik, Azlin Alisa Ahmad
2021, Vol. 6(2), pp. 118-125.  |  PDF
Received: 14 September 2021 | Accepted: 30 November 2021 | Published: 15 December 2021

Isu-isu Syariah bagi Aplikasi Modal Teroka di dalam Koperasi
Shariah Issues on The Application of Venture Capital in Cooperative
Khairul Fatihin Saedal Atas, Azlin Alisa Ahmad, Mohammad Zaini Yahaya, Amir Fazlim Jusoh@Yusoff
2021, Vol. 6(2), pp. 126-136.  |  PDF
Received: 14 September 2021 | Accepted: 30 November 2021 | Published: 15 December 2021

Analisis Perubahan Konsep Kontrak dalam Prosedur Pelaksanaan Produk ar-Rahnu dan Kesannya
Analysis Changes of Contract Concept in Implimentation of Procedure Ar-Rahnu Products and Its Impact
Aida Rasyiqah Zulkifli, Zamzuri Zakaria
2021, Vol. 6(2), pp. 137-145.  |  PDF
Received: 14 September 2021 | Accepted: 02 November 2021 | Published: 15 December 2021

حديث “ناقصات عقل ودين” وإشكالية التعليل به في قضايا المرأة، دراسة نقدية
The Prophetic Hadith of “Women Are Deficient in Reason and religion” and The Problem of Using It As A Justification
in Women’s Issues, A Critical Study
A.B. Mahroof
2021, Vol. 6(2), pp. 146-161.  |  PDF
Received: 11 August 2021 | Accepted: 21 September 2021 | Published: 15 December 2021