Jabatan Parasitologi & Entomologi Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

KURSUS PASCASISWAZAH

PARASITOLOGY COURSES

KURSUS DOKTOR KESIHATAN MASYARAKAT

PENYELARAS DI JABATAN: Dr. Aishah Hani Azil

MODUL DI JABATAN:

FFFK6164

Epidemiologi Penyakit Tropika

FFFK6182

Epidemiologi Penyakit Bawaan Vektor

KURSUS DOKTOR PATOLOGI

PENYELARAS DI JABATAN: Dr. ‘Azlin Muhammad @ Mohd Yassin

MODUL DI JABATAN:

FFPU6413

Patologi Umum(Mikrobiologi Perubatan)

FFPM6531

Parasitologi I

FFPM6581

Parasitologi II