Jabatan Parasitologi & Entomologi Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia